ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Nick Jr.Nick Jr. 12,300,000 10,046,763,260 3,270 Film & Animation 2012
2 SQUEEZIESQUEEZIE 14,200,000 7,270,665,215 1,363 Gaming 2011
3 Swan The Voice - Néo & SwanSwan The Voice - Néo & Swan 4,630,000 4,412,696,471 1,637 Entertainment 2015
4 FilmsActuFilmsActu 3,490,000 2,290,088,570 7,915 Film & Animation 2009
5 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 4,280,000 2,162,489,928 170 Music 2012
6 L'AlgerinoL'Algerino 6,720,000 2,040,104,600 103 Music 2010
7 Soprano OfficielSoprano Officiel 3,480,000 1,954,960,541 255 Music 2007
8 Rémi GAILLARDRémi GAILLARD 6,980,000 1,757,175,523 143 Comedy 2007
9 AnasAnas 4,390,000 1,630,963,241 1,873 Gaming 2014
10 The Voice : la plus belle voixThe Voice : la plus belle voix 2,190,000 1,619,605,960 2,013 Entertainment 2015
11 SkyrockFMSkyrockFM 4,050,000 1,552,764,373 4,367 Music 2013
12 Lama FachéLama Faché 6,610,000 1,436,057,691 998 Education 2016
13 Universal Music FranceUniversal Music France 1,570,000 1,428,384,288 1,845 Music 2008
14 Lartiste OfficielLartiste Officiel 4,370,000 1,418,559,270 41 Music 2008
15 AmixemAmixem 6,210,000 1,411,987,445 480 Gaming 2012
16 BRICO SYMPABRICO SYMPA 5,550,000 1,384,493,637 3,128 Howto & Style 2017
17 Scorpio MusicScorpio Music 2,050,000 1,364,160,642 1,427 Music 2008
18 Niska OfficielNiska Officiel 4,640,000 1,364,114,492 85 Film & Animation 2012
19 GameMixTreizeGameMixTreize 3,160,000 1,358,693,278 4,980 Gaming 2013
20 Peppa Pig Français - Chaîne OfficiellePeppa Pig Français - Chaîne Officielle 2,350,000 1,322,812,956 578 Film & Animation 2014
21 Comptines et chansonsComptines et chansons 1,490,000 1,283,345,675 148 Film & Animation 2009
22 PNLPNL 4,450,000 1,275,200,794 28 Music 2014
23 Arabian Fairy TalesArabian Fairy Tales 3,930,000 1,234,921,705 263 Film & Animation 2016
24 Aya NakamuraAya Nakamura 3,730,000 1,224,608,863 18 Music 2016
25 Maître GIMSMaître GIMS 8,420,000 1,176,176,104 64 Music 2017
26 Mhd OfficielMhd Officiel 3,500,000 1,110,345,051 23 Music 2015
27 SiphanoSiphano 2,240,000 1,090,862,015 4,729 Gaming 2012
28 Les Anges - La chaîne officielleLes Anges - La chaîne officielle 1,390,000 1,080,281,756 2,509 People & Blogs 2015
29 We Are Kids UnitedWe Are Kids United 2,170,000 1,067,314,177 113 Music 2015
30 L'atelier de RoxaneL'atelier de Roxane 3,280,000 984,713,230 674 Howto & Style 2015
31 CYRILmp4CYRILmp4 4,380,000 970,364,292 787 Gaming 2010
32 Wankil Studio - Laink et TerracidWankil Studio - Laink et Terracid 1,940,000 960,517,620 725 Gaming 2008
33 Le Rire JauneLe Rire Jaune 5,070,000 928,031,606 137 Comedy 2012
34 Golden MoustacheGolden Moustache 3,600,000 927,272,431 315 Comedy 2012
35 LolywoodLolywood 3,220,000 917,504,906 308 Comedy 2015
36 sam zirahsam zirah 1,480,000 889,851,105 5,698 People & Blogs 2011
37 PoloPolo 1,720,000 889,284,468 4,070 Gaming 2013
38 Guillaume PleyGuillaume Pley 2,920,000 876,105,542 2,517 Entertainment 2007
39 Happy MusicHappy Music 1,080,000 851,121,186 736 Music 2006
40 Patrick SébastienPatrick Sébastien 1,200,000 839,904,678 1,166 Entertainment 2006
41 Nickelodeon FranceNickelodeon France 1,560,000 816,843,847 2,310 Film & Animation 2012
42 SYMPASYMPA 4,630,000 805,486,730 2,598 People & Blogs 2017
43 Soolking OfficielSoolking Officiel 5,700,000 769,374,887 9 Music 2016
44 DAYMOLITIONDAYMOLITION 1,770,000 753,121,628 5,263 Music 2009
45 Démo JouetsDémo Jouets 1,170,000 728,096,684 1,225 Entertainment 2014
46 HugoPOSAYHugoPOSAY 4,430,000 724,800,790 376 Gaming 2011
47 NinhoNinho 2,670,000 721,636,541 63 Music 2013
48 Play On LabelPlay On Label 1,140,000 687,245,230 67 Music 2014
49 Studio BagelStudio Bagel 3,360,000 686,059,830 259 Comedy 2012
50 FrigielFrigiel 1,950,000 671,008,243 3,605 Gaming 2009
51 Cheb Bilal - الشاب بلالCheb Bilal - الشاب بلال 2,690,000 669,507,603 324 Music 2014
52 The Voice Kids FranceThe Voice Kids France 1,500,000 661,422,148 487 Entertainment 2016
53 WildBrain en FrançaisWildBrain en Français 1,680,000 658,435,871 1,735 Entertainment 2013
54 Caillou en Français - WildBrainCaillou en Français - WildBrain 867,000 657,529,977 1,009 Film & Animation 2014
55 Sara'h OfficielSara'h Officiel 2,370,000 656,708,132 102 Music 2010
56 Amr Maskoun | عمرو مسكونAmr Maskoun | عمرو مسكون 2,990,000 627,478,478 258 Entertainment 2014
57 AypierreAypierre 1,470,000 606,256,427 4,316 Gaming 2007
58 Les PataponsLes Patapons 1,180,000 604,815,245 313 2013
59 FastGoodCuisineFastGoodCuisine 3,770,000 599,143,838 1,030 Howto & Style 2012
60 CaravanPalaceCaravanPalace 1,280,000 596,135,600 93 Music 2006
61 Sofiane OfficielSofiane Officiel 2,100,000 594,054,584 41 Music 2011
62 Petit Ours BrunPetit Ours Brun 773,000 593,801,453 276 People & Blogs 2014
63 Un gars une fille | OfficielUn gars une fille | Officiel 601,000 589,943,751 729 Comedy 2013
64 SkyrrozSkyrroz 2,280,000 589,552,858 2,384 Gaming 2011
65 Wass FreestyleWass Freestyle 2,980,000 571,183,508 491 Sports 2007
66 Grizzy & les LemmingsGrizzy & les Lemmings 1,630,000 571,170,982 124 Education 2017
67 EnjoyPhoenixEnjoyPhoenix 3,620,000 570,529,240 729 Howto & Style 2010
68 Fuze IIIFuze III 1,500,000 558,826,079 2,005 Gaming 2011
69 Dr NozmanDr Nozman 3,510,000 554,648,129 394 Science & Technology 2011
70 Le Monde à L'EnversLe Monde à L'Envers 3,190,000 554,299,613 142 Comedy 2014
71 TopitoTopito 1,600,000 530,471,531 813 Entertainment 2011
72 BRICOLER EN S'AMUSANTBRICOLER EN S'AMUSANT 2,230,000 527,556,936 1,996 Howto & Style 2018
73 SQUEEZIE GAMINGSQUEEZIE GAMING 2,910,000 525,145,154 193 Entertainment 2018
74 FreememeskidsFreememeskids 3,180,000 521,807,219 66 Entertainment 2017
75 Kader Japonais OfficielKader Japonais Officiel 2,210,000 520,629,378 342 Music 2013
76 Astuces du PandaAstuces du Panda 2,280,000 516,819,751 148 Howto & Style 2018
77 Djadja & DinazDjadja & Dinaz 1,720,000 513,292,056 46 Music 2014
78 SEBSEB 4,350,000 512,124,349 121 Comedy 2011
79 VodKVodK 3,290,000 509,580,974 395 Entertainment 2012
80 Booska-P.comBooska-P.com 1,400,000 508,356,745 1,564 Entertainment 2010
81 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 1,310,000 501,762,347 202 Music 2012
82 Les Parodie BrosLes Parodie Bros 2,470,000 500,467,942 165 Comedy 2014
83 Cartoon Network FranceCartoon Network France 928,000 484,975,018 1,616 Film & Animation 2009
84 On n'est pas couchéOn n'est pas couché 570,000 484,946,122 3,947 Entertainment 2012
85 LES BOYS TVLES BOYS TV 0 481,838,428 334 People & Blogs 2015
86 Kids Tv Française - chansons de bébéKids Tv Française - chansons de bébé 999,000 479,713,597 884 People & Blogs 2014
87 JOYCAJOYCA 3,250,000 476,546,947 208 Music 2016
88 On n'demande qu'à en rireOn n'demande qu'à en rire 457,000 472,719,178 1,555 Comedy 2013
89 Les P'tits z'AmisLes P'tits z'Amis 1,060,000 471,883,156 365 Film & Animation 2014
90 Rabbids InvasionRabbids Invasion 1,030,000 469,396,653 107 Education 2016
91 MIRACULOUS - Les aventures de Ladybug et Chat NoirMIRACULOUS - Les aventures de Ladybug et Chat Noir 1,210,000 448,580,830 377 Film & Animation 2016
92 BloquésBloqués 955,000 441,507,856 124 Comedy 2015
93 DJ KayzDJ Kayz 1,260,000 437,887,424 67 Music 2011
94 20th Century Fox France20th Century Fox France 286,000 431,001,029 1,750 Film & Animation 2008
95 MafiastuntingMafiastunting 1,540,000 425,449,913 1,949 Gaming 2014
96 LeBouseuh GamingLeBouseuh Gaming 2,440,000 419,616,685 557 Gaming 2015
97 StormShadowCrewStormShadowCrew 384,000 416,812,239 8,405 Entertainment 2009
98 Bandes Annonces CinémaBandes Annonces Cinéma 532,000 396,714,241 4,215 Film & Animation 2012
99 LeHuffPostLeHuffPost 497,000 389,612,295 9,683 People & Blogs 2015
100 NewtiteufNewtiteuf 1,170,000 389,446,691 3,023 Gaming 2011
101 CodFamilya _CodFamilya _ 1,220,000 383,741,877 2,136 Comedy 2013
102 Ma petite TVMa petite TV 825,000 381,754,678 489 People & Blogs 2014
103 Orange MarocOrange Maroc 388,000 375,022,845 1,307 Howto & Style 2010
104 JEREMSTARJEREMSTAR 1,430,000 373,990,818 642 People & Blogs 2007
105 JennyMusicJennyMusic 425,000 372,389,533 703 Music 2010
106 Africa JungleAfrica Jungle 1,900,000 368,585,629 11 Music 2009
107 Guillaume & KimGuillaume & Kim 616,000 365,130,190 3,720 Gaming 2013
108 IbraTVIbraTV 4,450,000 363,312,025 101 Entertainment 2014
109 Europe 1Europe 1 487,000 363,248,985 80,746 News & Politics 2006
110 Koba LaDKoba LaD 1,980,000 358,679,836 22 People & Blogs 2017
111 AgentgbAgentgb 1,100,000 354,170,848 1,545 Gaming 2012
112 TrashTrash 1,780,000 353,557,531 242 Science & Technology 2015
113 Touni ToysTouni Toys 642,000 352,516,536 344 Entertainment 2015
114 Poisson FécondPoisson Fécond 2,250,000 351,482,488 339 Entertainment 2011
115 Trailers FRTrailers FR 654,000 350,299,023 4,201 Film & Animation 2011
116 Le Grand ConseilLe Grand Conseil 323,304 346,137,980 1,188 Film & Animation 2017
117 Les Lapins Crétins InvasionLes Lapins Crétins Invasion 506,000 342,356,016 300 People & Blogs 2014
118 MichouOffMichouOff 1,770,000 341,988,701 314 Entertainment 2018
119 PlayComedyClubPlayComedyClub 1,540,000 340,253,164 3,619 Entertainment 2011
120 LoryLynLoryLyn 1,090,000 339,789,850 1,828 Howto & Style 2011
121 ZeratoRZeratoR 700,000 339,474,363 6,897 Gaming 2010
122 PyjamasquesPyjamasques 683,000 338,814,684 406 Entertainment 2015
123 Sam le PompierSam le Pompier 717,000 336,061,180 442 Film & Animation 2017
124 JojolJojol 1,880,000 335,960,866 1,330 Science & Technology 2009
125 BabyZoneBabyZone 474,000 335,382,633 846 Gaming 2012
126 SoraSora 1,150,000 332,307,078 1,277 Gaming 2016
127 MrAntoineDanielMrAntoineDaniel 2,860,000 326,822,266 79 Comedy 2012
128 Daniil le RusseDaniil le Russe 1,850,000 321,285,471 188 Comedy 2006
129 Ellie's Magic WorldEllie's Magic World 431,000 319,500,000 1,271 People & Blogs 2015
130 4KEUS Officiel4KEUS Officiel 1,360,000 318,461,303 34 Music 2015
131 HeyKids - Chansons Pour EnfantsHeyKids - Chansons Pour Enfants 775,000 318,138,621 81 Education 2016
132 JULIAN & ALICIA Channel KidsJULIAN & ALICIA Channel Kids 726,000 316,388,015 727 Entertainment 2014
133 AmirAmir 610,000 315,007,023 104 Entertainment 2007
134 RecordMakersRecordMakers 170,000 314,698,544 590 2006
135 Foot MercatoFoot Mercato 1,070,000 314,611,290 2,901 Sports 2013
136 XILAM TVXILAM TV 958,000 313,729,332 278 People & Blogs 2019
137 Shoukran Mortaja شكران مرتجى : القناة الرسميةShoukran Mortaja شكران مرتجى : القناة الرسمية 618,000 312,645,130 799 Entertainment 2017
138 Monsieur FauconMonsieur Faucon 1,220,000 311,924,041 282 Entertainment 2015
139 Dr BotDr Bot 1,300,000 310,872,283 676 People & Blogs 2016
140 Mokeur'Best OfMokeur'Best Of 519,000 309,217,755 169 People & Blogs 2015
141 AidenShowAidenShow 1,470,000 308,122,903 1,262 Gaming 2014
142 Greg GuillotinGreg Guillotin 2,190,000 303,823,103 94 People & Blogs 2016
143 GulliGulli 716,000 303,194,209 3,841 Entertainment 2006
144 CBC BennaCBC Benna 1,320,000 302,206,476 10,604 People & Blogs 2015
145 Monsieur SebyMonsieur Seby 729,000 302,179,641 373 Entertainment 2012
146 Moussier TombolaMoussier Tombola 467,000 296,641,994 95 People & Blogs 2007
147 UnwinUnwin 1,350,000 296,423,689 1,954 Gaming 2014
148 Cinéma CinémasCinéma Cinémas 1,360,000 293,738,301 479 Film & Animation 2015
149 INCROYABLE MAIS VRAIINCROYABLE MAIS VRAI 856,000 292,760,614 458 People & Blogs 2018
150 Heuss L'EnfoiréHeuss L'Enfoiré 1,440,000 290,854,829 12 Music 2017
151 MrLEV12 ́s LIFEMrLEV12 ́s LIFE 1,970,000 290,565,658 1,125 Gaming 2010
152 Le RoyalisteLe Royaliste 1,140,000 287,660,667 1,205 Gaming 2016
153 Logobi New GenerationLogobi New Generation 284,000 286,924,914 31 Music 2010
154 Doc SevenDoc Seven 2,010,000 285,181,400 198 Education 2015
155 Fahd ElFahd El 1,740,000 284,850,252 107 Comedy 2014
156 France tv sportFrance tv sport 326,000 284,105,436 15,613 Sports 2014
157 Dessin Animé en FrançaisDessin Animé en Français 704,000 284,078,945 557 Film & Animation 2015
158 XTreme VideoXTreme Video 410,000 283,490,823 2,123 Sports 2006
159 HassanHassan 2,380,000 282,319,120 101 Music 2015
160 VDBUZZVDBUZZ 634,000 279,765,783 748 People & Blogs 2017
161 OKLMofficialOKLMofficial 1,070,000 278,563,773 2,044 Entertainment 2014
162 Investigations et EnquêtesInvestigations et Enquêtes 966,000 278,325,831 605 News & Politics 2015
163 TIMTIM 2,490,000 278,192,674 143 Film & Animation 2012
164 JuniorTVJuniorTV 1,820,000 278,161,704 289 Comedy 2013
165 ADRI GEEKADRI GEEK 1,230,000 273,855,233 416 Gaming 2011
166 EnjoyVloggingEnjoyVlogging 1,540,000 272,616,312 734 People & Blogs 2012
167 Mademoiselle★SabinaMademoiselle★Sabina 1,040,000 272,248,510 280 People & Blogs 2016
168 ESMA MoviesESMA Movies 1,050,000 270,079,394 281 Film & Animation 2009
169 Lou Musique OfficielLou Musique Officiel 938,000 267,854,656 162 People & Blogs 2012
170 Mogador EditionMogador Edition 528,000 264,406,775 173 Music 2013
171 Hornet La FrappeHornet La Frappe 1,170,000 263,281,172 27 Music 2014
172 Ed Banger RecordsEd Banger Records 408,000 262,999,007 782 Music 2008
173 NexTazNexTaz 1,510,000 261,623,937 778 Gaming 2013
174 D1gitalSoundD1gitalSound 264,000 256,605,580 303 Music 2011
175 Dub incDub inc 311,000 256,487,004 306 Music 2010
176 Ivan BedeIvan Bede 1,500,000 256,181,781 112 Comedy 2016
177 BFABFA 1,500,000 252,538,735 1,820 Gaming 2011
178 BabyChouFamilyBabyChouFamily 681,000 252,169,844 1,486 Howto & Style 2015
179 Gu'LiveGu'Live 757,000 250,552,237 1,610 Comedy 2013
180 TéléfootTéléfoot 1,040,000 248,788,834 1,864 Sports 2015
181 Ina ChansonsIna Chansons 343,000 247,769,888 4,209 Music 2007
182 ZRKGlitcherZRKGlitcher 1,280,000 247,358,109 1,402 Gaming 2012
183 TINA Turner BlogTINA Turner Blog 546,000 245,197,048 278 Music 2011
184 Boomerang FranceBoomerang France 641,000 244,106,369 1,056 Film & Animation 2009
185 StudioKocoStudioKoco 1,050,000 243,470,402 595 Gaming 2013
186 StiMStiM 679,000 240,720,292 3,740 Gaming 2012
187 KirbendoWorldKirbendoWorld 318,000 240,430,210 3,701 Gaming 2013
188 Rose MoonyRose Moony 1,590,000 239,857,475 1,449 Music 2012
189 ChefclubChefclub 1,160,000 238,421,355 145 Howto & Style 2016
190 FarodFarod 1,160,000 237,563,458 645 Gaming 2013
191 Le Show JauneLe Show Jaune 2,110,000 234,867,406 41 Comedy 2015
192 DomingoDomingo 619,000 231,911,796 1,610 Gaming 2013
193 Seinhor9Seinhor9 1,070,000 231,427,893 1,251 Gaming 2011
194 Call of Duty: Quartier GénéralCall of Duty: Quartier Général 876,000 229,442,554 5,727 Entertainment 2011
195 Get The SoundGet The Sound 545,000 228,582,799 505 People & Blogs 2013
196 Le TatouLe Tatou 1,420,000 228,404,082 278 Film & Animation 2015
197 ASWATTSTUDIOCHANNELASWATTSTUDIOCHANNEL 490,000 227,019,290 37 Music 2012
198 JeuxActuJeuxActu 459,000 226,070,746 10,574 Gaming 2009
199 Danse avec les starsDanse avec les stars 301,000 225,928,255 1,063 Entertainment 2015
200 DevovoDevovo 677,000 225,502,719 1,403 Gaming 2015
201 Manu ChaoManu Chao 371,000 223,701,289 238 Music 2006
202 Chiki-PikiChiki-Piki 1,670,000 222,396,892 47 Entertainment 2017
203 Documentaire SociétéDocumentaire Société 753,000 219,492,405 837 Entertainment 2015
204 AKRAMJUNIOR DAILYAKRAMJUNIOR DAILY 609,000 218,979,869 708 Autos & Vehicles 2014
205 Pokémon TrashPokémon Trash 828,000 218,976,106 374 Gaming 2012
206 L.E.JL.E.J 1,110,000 218,317,470 18 Music 2014
207 Super Heros Et Compagnie JouetsSuper Heros Et Compagnie Jouets 294,000 218,182,373 966 Entertainment 2015
208 Famille Hauser - Jouets pour enfantsFamille Hauser - Jouets pour enfants 411,000 217,438,378 370 Film & Animation 2016
209 À Bébé ChansonsÀ Bébé Chansons 832,000 217,327,894 89 People & Blogs 2019
210 Capitaine KirkCapitaine Kirk 777,000 217,304,721 1,108 Gaming 2012
211 Christine and the QueensChristine and the Queens 318,000 217,235,917 91 Music 2010
212 Garry's SchoolGarry's School 845,000 216,563,634 1,103 Gaming 2012
213 GalaxGalax 869,000 214,600,097 4,487 Gaming 2012
214 ChuChu TV Franҫais - Comptines et ChansonsChuChu TV Franҫais - Comptines et Chansons 915,000 214,195,995 144 Education 2017
215 RK OFFICIELRK OFFICIEL 1,370,000 213,302,430 22 Music 2018
216 VINSKYVINSKY 1,210,000 212,214,082 522 Sports 2012
217 Jericho®Jericho® 1,170,000 210,491,981 372 Entertainment 2016
218 Khaled FreakKhaled Freak 814,000 208,121,697 103 People & Blogs 2012
219 OxilacOxilac 891,000 204,992,094 2,451 Gaming 2012
220 Kery JamesKery James 635,000 204,653,642 122 Music 2008
221 CANAL+CANAL+ 530,000 204,247,962 2,065 Entertainment 2011
222 Les Cinémas Pathé GaumontLes Cinémas Pathé Gaumont 169,000 203,922,222 6,002 Film & Animation 2012
223 ValouzzValouzz 1,030,000 203,600,531 694 Gaming 2015
224 Maellia et Maman d'AmourMaellia et Maman d'Amour 544,000 203,301,001 399 Entertainment 2013
225 Moto JournalMoto Journal 443,000 202,526,464 311 Autos & Vehicles 2007
226 TROTRO OFFICIEL 🇫🇷TROTRO OFFICIEL 🇫🇷 396,000 201,672,690 188 Education 2015
227 Riding ZoneRiding Zone 751,000 201,659,736 549 Sports 2015
228 Lidl FranceLidl France 116,000 201,210,839 622 People & Blogs 2013
229 Foot 2 Rue / Foot 2 Rue ExtrêmeFoot 2 Rue / Foot 2 Rue Extrême 406,000 200,380,052 121 Sports 2014
230 Kebou OfficielKebou Officiel 1,030,000 199,026,619 129 Gaming 2015
231 MastuMastu 2,230,000 197,720,203 211 Comedy 2015
232 PRINCEPRINCE 1,640,000 197,696,484 453 Gaming 2015
233 AuCinéAuCiné 166,000 196,111,416 2,357 Film & Animation 2011
234 DoomsDooms 979,000 195,497,193 762 Gaming 2015
235 SAM LE SLIMESAM LE SLIME 623,000 195,343,802 287 People & Blogs 2018
236 Jaymax VIJaymax VI 1,280,000 194,492,162 128 Comedy 2014
237 KiiYii en FrançaisKiiYii en Français 779,000 194,401,438 205 Entertainment 2017
238 Gabin et LiliGabin et Lili 733,000 194,185,923 511 Film & Animation 2017
239 MaounoMaouno 836,000 193,319,593 1,076 People & Blogs 2016
240 Rose CarpetRose Carpet 1,190,000 192,564,015 477 Howto & Style 2014
241 JIGMÉJIGMÉ 2,090,000 192,406,925 57 Comedy 2012
242 Cine KIDS FrancaisCine KIDS Francais 486,000 191,548,147 345 Film & Animation 2013
243 ElTerribleProductionElTerribleProduction 271,000 191,260,320 116 2012
244 Mister You OfficielMister You Officiel 1,510,000 189,616,737 28 Music 2015
245 WB Kids FrançaisWB Kids Français 635,000 189,568,084 273 Film & Animation 2019
246 Trois Cafés GourmandsTrois Cafés Gourmands 390,000 188,265,969 7 Music 2012
247 Simon [Officiel]Simon [Officiel] 514,000 187,289,814 96 Film & Animation 2016
248 JuniorTV LifeJuniorTV Life 1,140,000 186,574,788 356 Comedy 2015
249 Alexlxl68Alexlxl68 873,000 186,389,100 301 Gaming 2009
250 Hayce LemsiHayce Lemsi 649,000 186,062,402 98 Music 2012
251 HUGELHUGEL 331,000 184,551,609 37 Music 2017
252 Jeff PanaclocJeff Panacloc 829,000 182,946,542 68 Comedy 2012
253 01TV01TV 500,000 182,275,852 5,282 Science & Technology 2007
254 DC Kids FrançaisDC Kids Français 299,000 180,469,728 341 Film & Animation 2018
255 DTFDTF 785,000 180,111,263 28 Music 2015
256 Ina Talk ShowsIna Talk Shows 220,000 179,307,422 9,362 Entertainment 2014
257 Benjamin VerrecchiaBenjamin Verrecchia 1,270,000 179,295,059 189 Entertainment 2017
258 Naito75Naito75 798,000 178,268,587 1,282 Gaming 2010
259 PLK TVPLK TV 713,000 177,694,678 28 Music 2014
260 imineo Documentairesimineo Documentaires 592,000 175,479,685 951 Pets & Animals 2013
261 Emy LTREmy LTR 1,520,000 174,929,167 221 Howto & Style 2015
262 Juste ZoéJuste Zoé 1,470,000 174,344,871 278 Entertainment 2010
263 Alexandre CalvezAlexandre Calvez 1,110,000 173,984,586 193 Howto & Style 2015
264 Footstyle TVFootstyle TV 765,000 172,689,673 521 Sports 2007
265 Sissy MUASissy MUA 1,330,000 172,202,965 429 Sports 2010
266 Little Baby Bum en FrançaisLittle Baby Bum en Français 586,000 170,266,158 418 Education 2014
267 Dessin Animé En FrancaisDessin Animé En Francais 506,000 169,697,394 293 Film & Animation 2019
268 Lévanah SOLOMON's FamilyLévanah SOLOMON's Family 734,000 168,491,296 515 Entertainment 2010
269 Zap TéléZap Télé 188,594 168,344,203 1,740 Entertainment 2010
270 NOUVELLES 24HNOUVELLES 24H 0 167,227,610 1,684 People & Blogs 2016
271 Le ParisienLe Parisien 249,000 166,574,569 3,941 News & Politics 2014
272 ColumbineColumbine 627,000 166,572,569 44 Music 2014
273 Comment ça va bien !Comment ça va bien ! 394,000 165,724,146 1,750 Entertainment 2015
274 KawaboumgaKawaboumga 782,000 165,136,513 1,407 Gaming 2014
275 Nat Geo FranceNat Geo France 583,000 164,724,531 2,127 Science & Technology 2013
276 Timal OfficialTimal Official 592,000 164,644,396 20 Music 2016
277 JusticeJustice 307,000 164,563,395 145 Music 2007
278 KiraKira 371,000 164,260,100 2,600 Gaming 2011
279 MoKeYMoKeY 810,000 162,753,580 761 Gaming 2015
280 Elams OfficielElams Officiel 621,000 162,520,112 51 Music 2012
281 Ganginou !Ganginou ! 776,000 161,486,986 268 Gaming 2014
282 TheDollBeautyTheDollBeauty 1,970,000 160,687,241 319 Howto & Style 2009
283 PUNPUN 588,000 159,887,706 1,643 Gaming 2012
284 FabienOlicardFabienOlicard 1,480,000 159,006,634 673 Entertainment 2011
285 Superbrioche666Superbrioche666 719,000 157,592,351 3,111 Gaming 2012
286 QuotidienQuotidien 439,000 154,819,413 565 Entertainment 2016
287 VITAA & SLIMANEVITAA & SLIMANE 372,000 154,018,165 34 Music 2019
288 flowtaeeflowtaee 606,000 153,837,640 95 Entertainment 2017
289 TeeqzyTeeqzy 1,230,000 153,408,393 426 Gaming 2018
290 MamytwinkMamytwink 1,380,000 152,435,242 779 Gaming 2008
291 BIRDYYBIRDYY 1,370,000 151,621,606 475 Gaming 2014
292 France TélévisionsFrance Télévisions 273,000 151,535,827 3,212 Entertainment 2010
293 Les DegunsTVLes DegunsTV 874,000 150,958,642 51 Comedy 2013
294 les Segpales Segpa 1,520,000 150,663,319 24 Comedy 2016
295 Mahdi BaMahdi Ba 1,450,000 149,278,839 299 Gaming 2012
296 AfricaShows: 1ère chaîne de divertissement en AfriqueAfricaShows: 1ère chaîne de divertissement en Afrique 377,000 149,235,283 5,249 Music 2012
297 Maxa prodedit/FremarMaxa prodedit/Fremar 194,000 148,429,205 104 Music 2012
298 MISLICIOUS ParisMISLICIOUS Paris 384,000 148,007,202 430 Entertainment 2017
299 REVOREVO 1,100,000 147,355,295 682 Entertainment 2010
300 ThoomasThoomas 884,000 146,996,008 2,081 People & Blogs 2015
301 cuisinerapidecuisinerapide 1,190,000 146,883,563 1,452 Howto & Style 2013
302 grognougnougrognougnou 206,000 146,788,201 330 Gaming 2010
303 CamaraProductionTVCamaraProductionTV 339,000 146,687,913 2,084 Autos & Vehicles 2012
304 Jorian PonomareffJorian Ponomareff 998,000 145,765,583 112 Autos & Vehicles 2007
305 Taupe10Taupe10 1,270,000 145,453,649 98 Entertainment 2014
306 Baco RecordsBaco Records 188,000 145,393,982 504 Music 2011
307 Mel & Alex FamilyMel & Alex Family 305,000 145,139,706 353 Entertainment 2016
308 LeFouBruiteurLeFouBruiteur 866,000 144,844,400 797 Entertainment 2015
309 TaratataTaratata 270,000 144,283,267 1,428 Entertainment 2006
310 PATPAT 1,940,000 144,203,754 85 Comedy 2007
311 Hervé CuisineHervé Cuisine 1,020,000 144,083,749 646 Howto & Style 2007
312 LeChefOtakuLeChefOtaku 677,000 143,268,816 851 Entertainment 2013
313 Bilal HassaniBilal Hassani 1,100,000 143,172,115 129 Entertainment 2010
314 EXTREME INEAMMEXTREME INEAMM 101,000 142,676,415 1,167 Autos & Vehicles 2009
315 BestMoviesScenesBestMoviesScenes 361,000 142,462,225 9 Sports 2013
316 Chaîne secondaire de JigméChaîne secondaire de Jigmé 1,160,000 142,225,167 128 Comedy 2013
317 STEVENSTEVEN 843,000 141,984,835 1,368 Science & Technology 2010
318 JbzzJbzz 844,000 141,589,063 1,396 Gaming 2015
319 PatafoinPatafoin 297,000 141,331,205 394 Film & Animation 2013
320 jenesuispasjoliejenesuispasjolie 1,180,000 140,915,997 489 Howto & Style 2010
321 TrapaTrapa 617,000 140,375,888 1,465 Gaming 2013
322 LexityLexity 636,000 139,514,326 1,095 Gaming 2015
323 Claire la SirèneClaire la Sirène 495,000 139,241,081 84 Entertainment 2010
324 HOOSSHOOSS 415,000 138,878,339 93 Music 2013
325 Satine WalléSatine Wallé 681,000 138,355,194 131 Music 2015
326 Serhat MoreSerhat More 1,060,000 138,330,541 126 Comedy 2013
327 R7 - Realken7R7 - Realken7 1,180,000 138,287,058 459 Entertainment 2011
328 Emma CakeCupEmma CakeCup 1,470,000 137,913,708 183 Howto & Style 2013
329 EpicTVEpicTV 358,000 137,044,043 3,467 Sports 2012
330 Rapelite.comRapelite.com 511,000 136,913,991 731 Entertainment 2012
331 Kriss PapillonKriss Papillon 662,000 136,080,784 458 Comedy 2008
332 Moise Mbiye OfficielMoise Mbiye Officiel 314,000 135,974,389 198 Music 2012
333 Faites entrer l'accuséFaites entrer l'accusé 254,000 135,529,664 177 News & Politics 2013
334 Léna SituationsLéna Situations 1,070,000 132,369,403 246 People & Blogs 2013
335 Therapie TAXITherapie TAXI 290,000 132,354,121 22 Music 2013
336 Sulivan GwedSulivan Gwed 1,710,000 132,118,612 163 Entertainment 2014
337 TechNews&TestsTechNews&Tests 965,000 132,042,840 716 Science & Technology 2013
338 Mary - FrozencrystalMary - Frozencrystal 727,000 131,804,055 1,106 Gaming 2013
339 Jojo BernardJojo Bernard 1,000,000 131,740,169 145 Entertainment 2013
340 TorlkTorlk 160,000 131,262,847 2,482 Gaming 2014
341 SOUFSOUF 1,340,000 130,742,459 15 Music 2012
342 Marcus27500Marcus27500 497,000 129,429,237 3,985 Gaming 2010
343 Google FranceGoogle France 187,000 129,024,720 282 Science & Technology 2007
344 MedineMedine 431,000 127,411,207 176 Music 2006
345 DarkoDarko 1,050,000 127,023,842 130 Entertainment 2013
346 LeBonPlanDuGeekLeBonPlanDuGeek 581,031 126,650,578 2,297 Gaming 2012
347 DALY TALIANIDALY TALIANI 468,000 126,480,016 23 Music 2017
348 LE FOOT EN VIDÉOLE FOOT EN VIDÉO 337,000 126,254,959 63 Sports 2017
349 NefistariflerNefistarifler 617,000 125,414,470 1,172 Howto & Style 2014
350 Fondation 30 Millions d'AmisFondation 30 Millions d'Amis 368,000 125,286,120 454 Pets & Animals 2008
351 francetv slashfrancetv slash 390,000 124,858,126 649 Entertainment 2018
352 On n'est plus des pigeons !On n'est plus des pigeons ! 457,000 124,518,260 639 Howto & Style 2014
353 Potins.netPotins.net 177,000 124,448,920 2,206 People & Blogs 2014
354 WooHoo FRWooHoo FR 325,000 124,298,834 89 People & Blogs 2019
355 KaraLKaraL 548,000 123,921,891 352 Gaming 2015
356 Lyna MahyemLyna Mahyem 699,000 123,629,003 21 Music 2011
357 Les Amis de BoubiLes Amis de Boubi 290,000 123,515,344 53 People & Blogs 2016
358 JirayaTVJirayaTV 659,000 122,334,408 865 Comedy 2015
359 MademoiselleGloriaMademoiselleGloria 1,880,000 122,202,509 94 Entertainment 2011
360 Oh My Goal - FranceOh My Goal - France 359,000 121,898,305 625 Sports 2019
361 Les Vidéos de RilesLes Vidéos de Riles 780,000 121,200,581 997 Entertainment 2014
362 Kirby-54Kirby-54 364,000 120,500,841 2,269 Comedy 2008
363 Jahyanai KingJahyanai King 287,000 120,500,080 91 Music 2011
364 Plata o PlomoPlata o Plomo 413,000 120,406,574 19 Music 2018
365 AMELINA KIDSAMELINA KIDS 363,000 119,920,605 194 Entertainment 2018
366 Délires de MaxDélires de Max 487,000 119,430,969 493 Comedy 2014
367 UnsterbliicherUnsterbliicher 586,000 119,271,013 1,864 Gaming 2011
368 MORO OfficielMORO Officiel 877,000 118,932,082 158 Music 2009
369 diego morissoudiego morissou 626,000 118,896,736 210 People & Blogs 2017
370 Walid NoxssWalid Noxss 350,129 118,896,703 847 Music 2011
371 Game Movie LandGame Movie Land 412,000 118,556,843 1,469 Gaming 2013
372 StarLadder Dota 2StarLadder Dota 2 283,000 118,107,910 9,506 Gaming 2012
373 Kyoh ProductionsKyoh Productions 388,000 117,511,986 60 Music 2014
374 Tamil SpeedyTamil Speedy 956,000 117,104,427 846 People & Blogs 2017
375 Hooper.frHooper.fr 99,800 116,832,952 1,195 Gaming 2006
376 scoot 2 streetscoot 2 street 974,000 116,393,039 293 Film & Animation 2012
377 MattRachMattRach 305,000 116,290,838 144 Music 2006
378 Alrima OfficielAlrima Officiel 836,000 115,844,610 49 People & Blogs 2012
379 medici.tvmedici.tv 224,000 115,236,668 3,077 Entertainment 2008
380 Ben 10 FrançaisBen 10 Français 197,000 114,997,234 413 Entertainment 2017
381 Fr33ZeRFr33ZeR 866,000 114,891,443 796 Gaming 2015
382 SEPHORAFRANCESEPHORAFRANCE 160,000 114,761,045 842 Howto & Style 2011
383 DuoDuo 649,000 114,553,301 1,518 Entertainment 2017
384 TwinneRTwinneR 511,000 114,408,324 1,088 Gaming 2014
385 Rim'kRim'k 1,420,000 114,347,803 45 Music 2007
386 BatFlunchBatFlunch 1,120,000 113,901,483 210 Gaming 2014
387 MakeupChic119MakeupChic119 878,000 113,772,496 684 Howto & Style 2013
388 L'étoile NoireL'étoile Noire 584,000 113,649,663 1,068 People & Blogs 2016
389 THEREALVIKING1THEREALVIKING1 0 113,524,158 254 Entertainment 2015
390 Oui Oui officiel (francais)Oui Oui officiel (francais) 189,000 113,284,232 473 Film & Animation 2013
391 CoD ForlanCoD Forlan 1,048,019 112,984,293 204 Entertainment 2013
392 LaupokLaupok 471,000 112,681,348 286 Gaming 2015
393 PI-WANPI-WAN 453,000 112,232,035 631 People & Blogs 2016
394 MrQuotyMrQuoty 472,000 112,215,126 3,944 Gaming 2012
395 La VieLa Vie 463,000 111,821,480 376 Entertainment 2015
396 Antoine Dyvrande - PSG_14Antoine Dyvrande - PSG_14 82,900 111,819,620 77 Comedy 2011
397 InoxtagInoxtag 1,690,000 111,792,269 209 Gaming 2015
398 EurekaEureka 685,000 111,102,434 152 People & Blogs 2016
399 JeanBaptisteShowJeanBaptisteShow 805,000 110,819,420 444 Gaming 2013
400 Koffi OLOMIDEKoffi OLOMIDE 406,000 110,672,837 78 People & Blogs 2015
401 Guêpier MusicGuêpier Music 312,000 110,495,147 25 Music 2017
402 NemsYTNemsYT 389,000 110,490,537 1,564 Gaming 2014
403 Fantastic MusicFantastic Music 451,000 110,015,653 62 Music 2017
404 Sinik OfficielSinik Officiel 207,000 109,900,010 147 Music 2008
405 Option AutoOption Auto 94,600 109,780,529 589 Autos & Vehicles 2007
406 ROMYROMY 1,470,000 109,512,700 263 Howto & Style 2014
407 Emala JissEmala Jiss 363,000 109,276,310 214 Entertainment 2014
408 jolatejolate 362,000 107,833,004 1,190 Gaming 2014
409 M. GurungM. Gurung 148,000 107,723,971 42 Music 2016
410 Aurelien FontenoyAurelien Fontenoy 710,000 107,718,523 231 Sports 2007
411 NeoxiNeoxi 1,650,000 107,496,464 181 Comedy 2012
412 PierreG ASMRPierreG ASMR 703,000 107,367,887 456 Entertainment 2017
413 PikaShoutePikaShoute 849,000 107,352,247 642 Gaming 2014
414 WorldSupercarsWorldSupercars 336,000 107,345,030 770 Autos & Vehicles 2012
415 RenaudRenaud 177,000 107,329,443 146 Music 2016
416 MRC RAPMRC RAP 691,000 107,306,476 14 Music 2008
417 Motorsport MagazineMotorsport Magazine 130,000 106,214,806 1,042 Autos & Vehicles 2009
418 MickalowMickalow 1,120,000 106,116,287 322 Gaming 2015
419 Alexandre CORMONT (officiel)Alexandre CORMONT (officiel) 702,000 106,020,645 1,530 Howto & Style 2011
420 Affranchis MusicAffranchis Music 344,000 105,733,753 5 People & Blogs 2018
421 EMOJOIE CUISINEEMOJOIE CUISINE 1,320,000 105,692,716 161 Howto & Style 2014
422 6Medias6Medias 105,000 105,106,683 9,822 News & Politics 2013
423 Un Regard 9Un Regard 9 534,000 104,953,060 173 People & Blogs 2016
424 Le Latte ChaudLe Latte Chaud 636,000 104,331,766 76 Comedy 2015
425 Jennyni20 (Epic Music)Jennyni20 (Epic Music) 131,000 104,309,718 556 Music 2010
426 La QuotidienneLa Quotidienne 295,000 104,039,946 9,199 Howto & Style 2013
427 Alex TamburiniAlex Tamburini 861,000 103,996,015 187 Entertainment 2014
428 La Maison des MaternellesLa Maison des Maternelles 365,000 103,642,906 4,359 Entertainment 2016
429 LRB - SolaryLRB - Solary 281,000 103,169,292 2,223 Gaming 2013
430 McSkyzMcSkyz 753,000 103,129,946 362 Gaming 2011
431 PauletaPauleta 576,000 102,643,154 227 Gaming 2012
432 AYA LEVELAYA LEVEL 332,000 102,466,333 80 Entertainment 2007
433 NapoNapo 777,000 102,372,910 985 Entertainment 2013
434 Génération Club DoGénération Club Do 178,000 101,718,042 1,245 Music 2014
435 Laser ProductionLaser Production 436,000 101,659,964 501 Gaming 2014
436 TheBellyDancers.TVTheBellyDancers.TV 263,000 101,568,633 203 Entertainment 2011
437 ShadobassShadobass 907,000 101,396,644 465 Gaming 2015
438 Carl is cookingCarl is cooking 747,000 100,451,676 429 Howto & Style 2014
439 FRANCK ROPERSFRANCK ROPERS 1,020,000 100,078,105 591 Sports 2010
440 BIZBIZBIZBIZ 312,000 100,058,863 1,777 Gaming 2015
441 AMEL TVAMEL TV 325,000 99,849,906 1,566 News & Politics 2018
442 e-pensere-penser 1,110,000 99,799,307 137 Education 2013
443 LauretteLaurette 680,000 99,653,374 389 Howto & Style 2015
444 Majestic RecordsMajestic Records 488,000 99,392,678 206 Music 2008
445 SofyanSofyan 1,500,000 99,137,404 88 Film & Animation 2012
446 TheFragHDTheFragHD 1,440,000 98,242,896 714 Gaming 2011
447 AZULEKAZULEK 608,000 98,045,242 316 Entertainment 2015
448 Julien ChièzeJulien Chièze 383,000 97,891,157 1,223 Gaming 2011
449 FildrongFildrong 266,000 97,846,060 1,542 Gaming 2008
450 Studio DanielleStudio Danielle 1,080,000 97,828,846 101 Comedy 2015
451 MOTOR LIVEMOTOR LIVE 180,000 97,230,333 1,408 Autos & Vehicles 2012
452 Yvan MonkaYvan Monka 649,000 96,947,413 1,343 Education 2008
453 BUG-MAN-FR MoviesBUG-MAN-FR Movies 539,000 96,259,602 323 Gaming 2008
454 JustJonathanJustJonathan 600,000 96,213,609 247 Entertainment 2013
455 Les InachevésLes Inachevés 1,030,000 95,642,172 115 Comedy 2015
456 Crunchyroll FRCrunchyroll FR 232,000 94,917,415 676 Entertainment 2017
457 BAMADA-CITY 223BAMADA-CITY 223 0 94,516,027 8,202 Music 2016
458 Wankil Studio - Les VODWankil Studio - Les VOD 530,000 94,507,555 1,615 Gaming 2006
459 Johannaisamazing !Johannaisamazing ! 301,000 94,265,264 136 Film & Animation 2014
460 Enzo, Tais-Toi !Enzo, Tais-Toi ! 1,180,000 94,030,556 58 Entertainment 2013
461 BeybladeBeyblade 135,000 93,890,408 167 Film & Animation 2015
462 Mes TelenovelasMes Telenovelas 364,000 93,744,889 224 Film & Animation 2015
463 Lawra MeschiLawra Meschi 805,000 93,542,957 82 Comedy 2014
464 ExperimentboyExperimentboy 1,090,000 93,294,080 140 Science & Technology 2012
465 Diabolofeat35Diabolofeat35 560,000 92,759,636 546 Gaming 2012
466 Brice Gaming ZBrice Gaming Z 221,000 92,653,405 2,296 Gaming 2014
467 Le Fossoyeur de FilmsLe Fossoyeur de Films 729,000 92,382,644 234 Film & Animation 2012
468 Tech Me HouseTech Me House 190,000 92,146,543 525 Music 2014
469 Kalipso53Kalipso53 643,000 91,757,861 475 Gaming 2012
470 Parents !Parents ! 306,000 91,582,219 387 Entertainment 2016
471 Georges le petit singeGeorges le petit singe 338,000 91,420,340 258 2018
472 LeStream ReplayLeStream Replay 254,000 91,236,403 2,438 Gaming 2017
473 TheiCollectionTheiCollection 579,000 90,715,563 687 Science & Technology 2011
474 J4S5J4S5 494,000 90,585,902 334 Education 2015
475 Joue avec moi –Jeux pour enfantsJoue avec moi –Jeux pour enfants 115,000 90,128,622 4,384 Entertainment 2015
476 TonyFPSTonyFPS 439,000 90,038,756 1,414 Gaming 2009
477 Allo MamanAllo Maman 315,000 89,982,624 1,461 People & Blogs 2014
478 robert 87000robert 87000 403,000 89,980,747 1,530 Gaming 2012
479 Bigflo et OliBigflo et Oli 2,740,000 89,459,837 55 Music 2012
480 OMG OnlineOMG Online 439,000 89,225,030 33 Music 2014
481 Pembe CherolePembe Cherole 822,000 89,101,286 79 Comedy 2014
482 TiboudouboudouTiboudouboudou 230,000 88,938,804 1,705 Entertainment 2007
483 Africa MandingueAfrica Mandingue 243,000 88,870,561 2,284 Comedy 2015
484 GalliousGallious 263,000 88,736,596 1,583 Gaming 2007
485 Sofia Vs MathieuSofia Vs Mathieu 562,000 88,641,474 154 Entertainment 2015
486 LOCKLEARLOCKLEAR 723,000 87,360,817 454 Gaming 2010
487 TFOUTFOU 201,000 86,530,689 527 Entertainment 2015
488 Solary KinstaarSolary Kinstaar 895,000 86,410,977 489 Gaming 2017
489 Litalici0usLitalici0us 105,000 85,803,955 384 Music 2008
490 LimousineStudioLimousineStudio 195,000 85,537,696 112 Film & Animation 2011
491 MIKA LASHMIKA LASH 746,000 85,423,149 81 Sports 2017
492 OLYDRIOLYDRI 316,000 85,128,691 524 Comedy 2008
493 MamkaloMamkalo 703,000 84,967,678 426 Entertainment 2016
494 COOPACOOPA 391,000 84,714,504 514 Gaming 2014
495 IN-S OfficielIN-S Officiel 551,000 84,652,416 13 Music 2017
496 EcoDaisyEcoDaisy 314,000 84,270,132 498 Howto & Style 2009
497 Libyan MusicLibyan Music 174,857 83,834,035 3,752 Music 2016
498 LesmystèresLesmystères 202,000 83,715,865 867 Film & Animation 2014
499 Gym Nation 2.0Gym Nation 2.0 793,000 83,553,220 147 People & Blogs 2015
500 e-disone-dison 526,000 83,518,521 204 Entertainment 2017

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Nick Jr.Nick Jr. 1,537,500 1,255,845,407 408
2 SQUEEZIESQUEEZIE 1,577,777 807,851,690 151
3 Swan The Voice - Néo & SwanSwan The Voice - Néo & Swan 926,000 882,539,294 327
4 FilmsActuFilmsActu 317,272 208,189,870 719
5 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 535,000 270,311,241 21
6 L'AlgerinoL'Algerino 672,000 204,010,460 10
7 Soprano OfficielSoprano Officiel 267,692 150,381,580 19
8 Rémi GAILLARDRémi GAILLARD 536,923 135,167,347 11
9 AnasAnas 731,666 271,827,206 312
10 The Voice : la plus belle voixThe Voice : la plus belle voix 438,000 323,921,192 402
11 SkyrockFMSkyrockFM 578,571 221,823,481 623
12 Lama FachéLama Faché 1,652,500 359,014,422 249
13 Universal Music FranceUniversal Music France 130,833 119,032,024 153
14 Lartiste OfficielLartiste Officiel 364,166 118,213,272 3
15 AmixemAmixem 776,250 176,498,430 60
16 BRICO SYMPABRICO SYMPA 1,850,000 461,497,879 1,042
17 Scorpio MusicScorpio Music 170,833 113,680,053 118
18 Niska OfficielNiska Officiel 580,000 170,514,311 10
19 GameMixTreizeGameMixTreize 451,428 194,099,039 711
20 Peppa Pig Français - Chaîne OfficiellePeppa Pig Français - Chaîne Officielle 391,666 220,468,826 96
21 Comptines et chansonsComptines et chansons 135,454 116,667,788 13
22 PNLPNL 741,666 212,533,465 4
23 Arabian Fairy TalesArabian Fairy Tales 982,500 308,730,426 65
24 Aya NakamuraAya Nakamura 932,500 306,152,215 4
25 Maître GIMSMaître GIMS 2,806,666 392,058,701 21
26 Mhd OfficielMhd Officiel 700,000 222,069,010 4
27 SiphanoSiphano 280,000 136,357,751 591
28 Les Anges - La chaîne officielleLes Anges - La chaîne officielle 278,000 216,056,351 501
29 We Are Kids UnitedWe Are Kids United 434,000 213,462,835 22
30 L'atelier de RoxaneL'atelier de Roxane 656,000 196,942,646 134
31 CYRILmp4CYRILmp4 438,000 97,036,429 78
32 Wankil Studio - Laink et TerracidWankil Studio - Laink et Terracid 161,666 80,043,135 60
33 Le Rire JauneLe Rire Jaune 633,750 116,003,950 17
34 Golden MoustacheGolden Moustache 450,000 115,909,053 39
35 LolywoodLolywood 644,000 183,500,981 61
36 sam zirahsam zirah 164,444 98,872,345 633
37 PoloPolo 245,714 127,040,638 581
38 Guillaume PleyGuillaume Pley 224,615 67,392,734 193
39 Happy MusicHappy Music 77,142 60,794,370 52
40 Patrick SébastienPatrick Sébastien 85,714 59,993,191 83
41 Nickelodeon FranceNickelodeon France 195,000 102,105,480 288
42 SYMPASYMPA 1,543,333 268,495,576 866
43 Soolking OfficielSoolking Officiel 1,425,000 192,343,721 2
44 DAYMOLITIONDAYMOLITION 160,909 68,465,602 478
45 Démo JouetsDémo Jouets 195,000 121,349,447 204
46 HugoPOSAYHugoPOSAY 492,222 80,533,421 41
47 NinhoNinho 381,428 103,090,934 9
48 Play On LabelPlay On Label 190,000 114,540,871 11
49 Studio BagelStudio Bagel 420,000 85,757,478 32
50 FrigielFrigiel 177,272 61,000,749 327
51 Cheb Bilal - الشاب بلالCheb Bilal - الشاب بلال 448,333 111,584,600 54
52 The Voice Kids FranceThe Voice Kids France 375,000 165,355,537 121
53 WildBrain en FrançaisWildBrain en Français 240,000 94,062,267 247
54 Caillou en Français - WildBrainCaillou en Français - WildBrain 144,500 109,588,329 168
55 Sara'h OfficielSara'h Officiel 237,000 65,670,813 10
56 Amr Maskoun | عمرو مسكونAmr Maskoun | عمرو مسكون 498,333 104,579,746 43
57 AypierreAypierre 113,076 46,635,109 332
58 Les PataponsLes Patapons 168,571 86,402,177 44
59 FastGoodCuisineFastGoodCuisine 471,250 74,892,979 128
60 CaravanPalaceCaravanPalace 91,428 42,581,114 6
61 Sofiane OfficielSofiane Officiel 233,333 66,006,064 4
62 Petit Ours BrunPetit Ours Brun 128,833 98,966,908 46
63 Un gars une fille | OfficielUn gars une fille | Officiel 85,857 84,277,678 104
64 SkyrrozSkyrroz 253,333 65,505,873 264
65 Wass FreestyleWass Freestyle 229,230 43,937,192 37
66 Grizzy & les LemmingsGrizzy & les Lemmings 543,333 190,390,327 41
67 EnjoyPhoenixEnjoyPhoenix 362,000 57,052,924 72
68 Fuze IIIFuze III 166,666 62,091,786 222
69 Dr NozmanDr Nozman 390,000 61,627,569 43
70 Le Monde à L'EnversLe Monde à L'Envers 531,666 92,383,268 23
71 TopitoTopito 177,777 58,941,281 90
72 BRICOLER EN S'AMUSANTBRICOLER EN S'AMUSANT 1,115,000 263,778,468 998
73 SQUEEZIE GAMINGSQUEEZIE GAMING 1,455,000 262,572,577 96
74 FreememeskidsFreememeskids 1,060,000 173,935,739 22
75 Kader Japonais OfficielKader Japonais Officiel 315,714 74,375,625 48
76 Astuces du PandaAstuces du Panda 1,140,000 258,409,875 74
77 Djadja & DinazDjadja & Dinaz 286,666 85,548,676 7
78 SEBSEB 483,333 56,902,705 13
79 VodKVodK 411,250 63,697,621 49
80 Booska-P.comBooska-P.com 140,000 50,835,674 156
81 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 163,750 62,720,293 25
82 Les Parodie BrosLes Parodie Bros 411,666 83,411,323 27
83 Cartoon Network FranceCartoon Network France 84,363 44,088,638 146
84 On n'est pas couchéOn n'est pas couché 71,250 60,618,265 493
85 LES BOYS TVLES BOYS TV 0 96,367,685 66
86 Kids Tv Française - chansons de bébéKids Tv Française - chansons de bébé 166,500 79,952,266 147
87 JOYCAJOYCA 812,500 119,136,736 52
88 On n'demande qu'à en rireOn n'demande qu'à en rire 65,285 67,531,311 222
89 Les P'tits z'AmisLes P'tits z'Amis 176,666 78,647,192 60
90 Rabbids InvasionRabbids Invasion 257,500 117,349,163 26
91 MIRACULOUS - Les aventures de Ladybug et Chat NoirMIRACULOUS - Les aventures de Ladybug et Chat Noir 302,500 112,145,207 94
92 BloquésBloqués 191,000 88,301,571 24
93 DJ KayzDJ Kayz 140,000 48,654,158 7
94 20th Century Fox France20th Century Fox France 23,833 35,916,752 145
95 MafiastuntingMafiastunting 256,666 70,908,318 324
96 LeBouseuh GamingLeBouseuh Gaming 488,000 83,923,337 111
97 StormShadowCrewStormShadowCrew 34,909 37,892,021 764
98 Bandes Annonces CinémaBandes Annonces Cinéma 66,500 49,589,280 526
99 LeHuffPostLeHuffPost 99,400 77,922,459 1,936
100 NewtiteufNewtiteuf 130,000 43,271,854 335
101 CodFamilya _CodFamilya _ 174,285 54,820,268 305
102 Ma petite TVMa petite TV 137,500 63,625,779 81
103 Orange MarocOrange Maroc 38,800 37,502,284 130
104 JEREMSTARJEREMSTAR 110,000 28,768,524 49
105 JennyMusicJennyMusic 42,500 37,238,953 70
106 Africa JungleAfrica Jungle 172,727 33,507,784 1
107 Guillaume & KimGuillaume & Kim 88,000 52,161,455 531
108 IbraTVIbraTV 741,666 60,552,004 16
109 Europe 1Europe 1 34,785 25,946,356 5,767
110 Koba LaDKoba LaD 660,000 119,559,945 7
111 AgentgbAgentgb 137,500 44,271,356 193
112 TrashTrash 356,000 70,711,506 48
113 Touni ToysTouni Toys 128,400 70,503,307 68
114 Poisson FécondPoisson Fécond 250,000 39,053,609 37
115 Trailers FRTrailers FR 72,666 38,922,113 466
116 Le Grand ConseilLe Grand Conseil 107,768 115,379,326 396
117 Les Lapins Crétins InvasionLes Lapins Crétins Invasion 84,333 57,059,336 50
118 MichouOffMichouOff 885,000 170,994,350 157
119 PlayComedyClubPlayComedyClub 171,111 37,805,907 402
120 LoryLynLoryLyn 121,111 37,754,427 203
121 ZeratoRZeratoR 70,000 33,947,436 689
122 PyjamasquesPyjamasques 136,600 67,762,936 81
123 Sam le PompierSam le Pompier 239,000 112,020,393 147
124 JojolJojol 170,909 30,541,896 120
125 BabyZoneBabyZone 59,250 41,922,829 105
126 SoraSora 287,500 83,076,769 319
127 MrAntoineDanielMrAntoineDaniel 357,500 40,852,783 9
128 Daniil le RusseDaniil le Russe 132,142 22,948,962 13
129 Ellie's Magic WorldEllie's Magic World 86,200 63,900,000 254
130 4KEUS Officiel4KEUS Officiel 272,000 63,692,260 6
131 HeyKids - Chansons Pour EnfantsHeyKids - Chansons Pour Enfants 193,750 79,534,655 20
132 JULIAN & ALICIA Channel KidsJULIAN & ALICIA Channel Kids 121,000 52,731,335 121
133 AmirAmir 46,923 24,231,309 8
134 RecordMakersRecordMakers 12,142 22,478,467 42
135 Foot MercatoFoot Mercato 152,857 44,944,470 414
136 XILAM TVXILAM TV 958,000 313,729,332 278
137 Shoukran Mortaja شكران مرتجى : القناة الرسميةShoukran Mortaja شكران مرتجى : القناة الرسمية 206,000 104,215,043 266
138 Monsieur FauconMonsieur Faucon 244,000 62,384,808 56
139 Dr BotDr Bot 325,000 77,718,070 169
140 Mokeur'Best OfMokeur'Best Of 103,800 61,843,551 33
141 AidenShowAidenShow 245,000 51,353,817 210
142 Greg GuillotinGreg Guillotin 547,500 75,955,775 23
143 GulliGulli 51,142 21,656,729 274
144 CBC BennaCBC Benna 264,000 60,441,295 2,120
145 Monsieur SebyMonsieur Seby 91,125 37,772,455 46
146 Moussier TombolaMoussier Tombola 35,923 22,818,614 7
147 UnwinUnwin 225,000 49,403,948 325
148 Cinéma CinémasCinéma Cinémas 272,000 58,747,660 95
149 INCROYABLE MAIS VRAIINCROYABLE MAIS VRAI 428,000 146,380,307 229
150 Heuss L'EnfoiréHeuss L'Enfoiré 480,000 96,951,609 4
151 MrLEV12 ́s LIFEMrLEV12 ́s LIFE 197,000 29,056,565 112
152 Le RoyalisteLe Royaliste 285,000 71,915,166 301
153 Logobi New GenerationLogobi New Generation 28,400 28,692,491 3
154 Doc SevenDoc Seven 402,000 57,036,280 39
155 Fahd ElFahd El 290,000 47,475,042 17
156 France tv sportFrance tv sport 54,333 47,350,906 2,602
157 Dessin Animé en FrançaisDessin Animé en Français 140,800 56,815,789 111
158 XTreme VideoXTreme Video 29,285 20,249,344 151
159 HassanHassan 476,000 56,463,824 20
160 VDBUZZVDBUZZ 211,333 93,255,261 249
161 OKLMofficialOKLMofficial 178,333 46,427,295 340
162 Investigations et EnquêtesInvestigations et Enquêtes 193,200 55,665,166 121
163 TIMTIM 311,250 34,774,084 17
164 JuniorTVJuniorTV 260,000 39,737,386 41
165 ADRI GEEKADRI GEEK 136,666 30,428,359 46
166 EnjoyVloggingEnjoyVlogging 192,500 34,077,039 91
167 Mademoiselle★SabinaMademoiselle★Sabina 260,000 68,062,127 70
168 ESMA MoviesESMA Movies 95,454 24,552,672 25
169 Lou Musique OfficielLou Musique Officiel 117,250 33,481,832 20
170 Mogador EditionMogador Edition 75,428 37,772,396 24
171 Hornet La FrappeHornet La Frappe 195,000 43,880,195 4
172 Ed Banger RecordsEd Banger Records 34,000 21,916,583 65
173 NexTazNexTaz 215,714 37,374,848 111
174 D1gitalSoundD1gitalSound 29,333 28,511,731 33
175 Dub incDub inc 31,100 25,648,700 30
176 Ivan BedeIvan Bede 375,000 64,045,445 28
177 BFABFA 166,666 28,059,859 202
178 BabyChouFamilyBabyChouFamily 136,200 50,433,968 297
179 Gu'LiveGu'Live 108,142 35,793,176 230
180 TéléfootTéléfoot 208,000 49,757,766 372
181 Ina ChansonsIna Chansons 26,384 19,059,222 323
182 ZRKGlitcherZRKGlitcher 160,000 30,919,763 175
183 TINA Turner BlogTINA Turner Blog 60,666 27,244,116 30
184 Boomerang FranceBoomerang France 58,272 22,191,488 96
185 StudioKocoStudioKoco 150,000 34,781,486 85
186 StiMStiM 84,875 30,090,036 467
187 KirbendoWorldKirbendoWorld 45,428 34,347,172 528
188 Rose MoonyRose Moony 198,750 29,982,184 181
189 ChefclubChefclub 290,000 59,605,338 36
190 FarodFarod 165,714 33,937,636 92
191 Le Show JauneLe Show Jaune 422,000 46,973,481 8
192 DomingoDomingo 88,428 33,130,256 230
193 Seinhor9Seinhor9 118,888 25,714,210 139
194 Call of Duty: Quartier GénéralCall of Duty: Quartier Général 97,333 25,493,617 636
195 Get The SoundGet The Sound 77,857 32,654,685 72
196 Le TatouLe Tatou 284,000 45,680,816 55
197 ASWATTSTUDIOCHANNELASWATTSTUDIOCHANNEL 61,250 28,377,411 4
198 JeuxActuJeuxActu 41,727 20,551,886 961
199 Danse avec les starsDanse avec les stars 60,200 45,185,651 212
200 DevovoDevovo 135,400 45,100,543 280
201 Manu ChaoManu Chao 26,500 15,978,663 17
202 Chiki-PikiChiki-Piki 556,666 74,132,297 15
203 Documentaire SociétéDocumentaire Société 150,600 43,898,481 167
204 AKRAMJUNIOR DAILYAKRAMJUNIOR DAILY 101,500 36,496,644 118
205 Pokémon TrashPokémon Trash 103,500 27,372,013 46
206 L.E.JL.E.J 185,000 36,386,245 3
207 Super Heros Et Compagnie JouetsSuper Heros Et Compagnie Jouets 58,800 43,636,474 193
208 Famille Hauser - Jouets pour enfantsFamille Hauser - Jouets pour enfants 102,750 54,359,594 92
209 À Bébé ChansonsÀ Bébé Chansons 832,000 217,327,894 89
210 Capitaine KirkCapitaine Kirk 97,125 27,163,090 138
211 Christine and the QueensChristine and the Queens 31,800 21,723,591 9
212 Garry's SchoolGarry's School 105,625 27,070,454 137
213 GalaxGalax 108,625 26,825,012 560
214 ChuChu TV Franҫais - Comptines et ChansonsChuChu TV Franҫais - Comptines et Chansons 305,000 71,398,665 48
215 RK OFFICIELRK OFFICIEL 685,000 106,651,215 11
216 VINSKYVINSKY 151,250 26,526,760 65
217 Jericho®Jericho® 292,500 52,622,995 93
218 Khaled FreakKhaled Freak 101,750 26,015,212 12
219 OxilacOxilac 111,375 25,624,011 306
220 Kery JamesKery James 52,916 17,054,470 10
221 CANAL+CANAL+ 58,888 22,694,218 229
222 Les Cinémas Pathé GaumontLes Cinémas Pathé Gaumont 21,125 25,490,277 750
223 ValouzzValouzz 206,000 40,720,106 138
224 Maellia et Maman d'AmourMaellia et Maman d'Amour 77,714 29,043,000 57
225 Moto JournalMoto Journal 34,076 15,578,958 23
226 TROTRO OFFICIEL 🇫🇷TROTRO OFFICIEL 🇫🇷 79,200 40,334,538 37
227 Riding ZoneRiding Zone 150,200 40,331,947 109
228 Lidl FranceLidl France 16,571 28,744,405 88
229 Foot 2 Rue / Foot 2 Rue ExtrêmeFoot 2 Rue / Foot 2 Rue Extrême 67,666 33,396,675 20
230 Kebou OfficielKebou Officiel 206,000 39,805,323 25
231 MastuMastu 446,000 39,544,040 42
232 PRINCEPRINCE 328,000 39,539,296 90
233 AuCinéAuCiné 18,444 21,790,157 261
234 DoomsDooms 195,800 39,099,438 152
235 SAM LE SLIMESAM LE SLIME 311,500 97,671,901 143
236 Jaymax VIJaymax VI 213,333 32,415,360 21
237 KiiYii en FrançaisKiiYii en Français 259,666 64,800,479 68
238 Gabin et LiliGabin et Lili 244,333 64,728,641 170
239 MaounoMaouno 209,000 48,329,898 269
240 Rose CarpetRose Carpet 198,333 32,094,002 79
241 JIGMÉJIGMÉ 261,250 24,050,865 7
242 Cine KIDS FrancaisCine KIDS Francais 69,428 27,364,021 49
243 ElTerribleProductionElTerribleProduction 33,875 23,907,540 14
244 Mister You OfficielMister You Officiel 302,000 37,923,347 5
245 WB Kids FrançaisWB Kids Français 635,000 189,568,084 273
246 Trois Cafés GourmandsTrois Cafés Gourmands 48,750 23,533,246 0
247 Simon [Officiel]Simon [Officiel] 128,500 46,822,453 24
248 JuniorTV LifeJuniorTV Life 228,000 37,314,957 71
249 Alexlxl68Alexlxl68 79,363 16,944,463 27
250 Hayce LemsiHayce Lemsi 81,125 23,257,800 12
251 HUGELHUGEL 110,333 61,517,203 12
252 Jeff PanaclocJeff Panacloc 103,625 22,868,317 8
253 01TV01TV 38,461 14,021,219 406
254 DC Kids FrançaisDC Kids Français 149,500 90,234,864 170
255 DTFDTF 157,000 36,022,252 5
256 Ina Talk ShowsIna Talk Shows 36,666 29,884,570 1,560
257 Benjamin VerrecchiaBenjamin Verrecchia 423,333 59,765,019 63
258 Naito75Naito75 79,800 17,826,858 128
259 PLK TVPLK TV 118,833 29,615,779 4
260 imineo Documentairesimineo Documentaires 84,571 25,068,526 135
261 Emy LTREmy LTR 304,000 34,985,833 44
262 Juste ZoéJuste Zoé 147,000 17,434,487 27
263 Alexandre CalvezAlexandre Calvez 222,000 34,796,917 38
264 Footstyle TVFootstyle TV 58,846 13,283,821 40
265 Sissy MUASissy MUA 133,000 17,220,296 42
266 Little Baby Bum en FrançaisLittle Baby Bum en Français 97,666 28,377,693 69
267 Dessin Animé En FrancaisDessin Animé En Francais 506,000 169,697,394 293
268 Lévanah SOLOMON's FamilyLévanah SOLOMON's Family 73,400 16,849,129 51
269 Zap TéléZap Télé 18,859 16,834,420 174
270 NOUVELLES 24HNOUVELLES 24H 0 41,806,902 421
271 Le ParisienLe Parisien 41,500 27,762,428 656
272 ColumbineColumbine 104,500 27,762,094 7
273 Comment ça va bien !Comment ça va bien ! 78,800 33,144,829 350
274 KawaboumgaKawaboumga 130,333 27,522,752 234
275 Nat Geo FranceNat Geo France 83,285 23,532,075 303
276 Timal OfficialTimal Official 148,000 41,161,099 5
277 JusticeJustice 23,615 12,658,722 11
278 KiraKira 41,222 18,251,122 288
279 MoKeYMoKeY 162,000 32,550,716 152
280 Elams OfficielElams Officiel 77,625 20,315,014 6
281 Ganginou !Ganginou ! 129,333 26,914,497 44
282 TheDollBeautyTheDollBeauty 179,090 14,607,931 29
283 PUNPUN 73,500 19,985,963 205
284 FabienOlicardFabienOlicard 164,444 17,667,403 74
285 Superbrioche666Superbrioche666 89,875 19,699,043 388
286 QuotidienQuotidien 109,750 38,704,853 141
287 VITAA & SLIMANEVITAA & SLIMANE 372,000 154,018,165 34
288 flowtaeeflowtaee 202,000 51,279,213 31
289 TeeqzyTeeqzy 615,000 76,704,196 213
290 MamytwinkMamytwink 115,000 12,702,936 64
291 BIRDYYBIRDYY 228,333 25,270,267 79
292 France TélévisionsFrance Télévisions 27,300 15,153,582 321
293 Les DegunsTVLes DegunsTV 124,857 21,565,520 7
294 les Segpales Segpa 380,000 37,665,829 6
295 Mahdi BaMahdi Ba 181,250 18,659,854 37
296 AfricaShows: 1ère chaîne de divertissement en AfriqueAfricaShows: 1ère chaîne de divertissement en Afrique 47,125 18,654,410 656
297 Maxa prodedit/FremarMaxa prodedit/Fremar 24,250 18,553,650 13
298 MISLICIOUS ParisMISLICIOUS Paris 128,000 49,335,734 143
299 REVOREVO 110,000 14,735,529 68
300 ThoomasThoomas 176,800 29,399,201 416
301 cuisinerapidecuisinerapide 170,000 20,983,366 207
302 grognougnougrognougnou 20,600 14,678,820 33
303 CamaraProductionTVCamaraProductionTV 42,375 18,335,989 260
304 Jorian PonomareffJorian Ponomareff 76,769 11,212,737 8
305 Taupe10Taupe10 211,666 24,242,274 16
306 Baco RecordsBaco Records 20,888 16,154,886 56
307 Mel & Alex FamilyMel & Alex Family 76,250 36,284,926 88
308 LeFouBruiteurLeFouBruiteur 173,200 28,968,880 159
309 TaratataTaratata 19,285 10,305,947 102
310 PATPAT 149,230 11,092,596 6
311 Hervé CuisineHervé Cuisine 78,461 11,083,365 49
312 LeChefOtakuLeChefOtaku 96,714 20,466,973 121
313 Bilal HassaniBilal Hassani 110,000 14,317,211 12
314 EXTREME INEAMMEXTREME INEAMM 9,181 12,970,583 106
315 BestMoviesScenesBestMoviesScenes 51,571 20,351,746 1
316 Chaîne secondaire de JigméChaîne secondaire de Jigmé 165,714 20,317,881 18
317 STEVENSTEVEN 84,300 14,198,483 136
318 JbzzJbzz 168,800 28,317,812 279
319 PatafoinPatafoin 42,428 20,190,172 56
320 jenesuispasjoliejenesuispasjolie 118,000 14,091,599 48
321 TrapaTrapa 88,142 20,053,698 209
322 LexityLexity 127,200 27,902,865 219
323 Claire la SirèneClaire la Sirène 49,500 13,924,108 8
324 HOOSSHOOSS 59,285 19,839,762 13
325 Satine WalléSatine Wallé 136,200 27,671,038 26
326 Serhat MoreSerhat More 151,428 19,761,505 18
327 R7 - Realken7R7 - Realken7 131,111 15,365,228 51
328 Emma CakeCupEmma CakeCup 210,000 19,701,958 26
329 EpicTVEpicTV 44,750 17,130,505 433
330 Rapelite.comRapelite.com 63,875 17,114,248 91
331 Kriss PapillonKriss Papillon 55,166 11,340,065 38
332 Moise Mbiye OfficielMoise Mbiye Officiel 39,250 16,996,798 24
333 Faites entrer l'accuséFaites entrer l'accusé 36,285 19,361,380 25
334 Léna SituationsLéna Situations 152,857 18,909,914 35
335 Therapie TAXITherapie TAXI 41,428 18,907,731 3
336 Sulivan GwedSulivan Gwed 285,000 22,019,768 27
337 TechNews&TestsTechNews&Tests 137,857 18,863,262 102
338 Mary - FrozencrystalMary - Frozencrystal 103,857 18,829,150 158
339 Jojo BernardJojo Bernard 142,857 18,820,024 20
340 TorlkTorlk 26,666 21,877,141 413
341 SOUFSOUF 167,500 16,342,807 1
342 Marcus27500Marcus27500 49,700 12,942,923 398
343 Google FranceGoogle France 14,384 9,924,978 21
344 MedineMedine 30,785 9,100,800 12
345 DarkoDarko 150,000 18,146,263 18
346 LeBonPlanDuGeekLeBonPlanDuGeek 72,628 15,831,322 287
347 DALY TALIANIDALY TALIANI 156,000 42,160,005 7
348 LE FOOT EN VIDÉOLE FOOT EN VIDÉO 112,333 42,084,986 21
349 NefistariflerNefistarifler 102,833 20,902,411 195
350 Fondation 30 Millions d'AmisFondation 30 Millions d'Amis 30,666 10,440,510 37
351 francetv slashfrancetv slash 195,000 62,429,063 324
352 On n'est plus des pigeons !On n'est plus des pigeons ! 76,166 20,753,043 106
353 Potins.netPotins.net 29,500 20,741,486 367
354 WooHoo FRWooHoo FR 325,000 124,298,834 89
355 KaraLKaraL 109,600 24,784,378 70
356 Lyna MahyemLyna Mahyem 77,666 13,736,555 2
357 Les Amis de BoubiLes Amis de Boubi 72,500 30,878,836 13
358 JirayaTVJirayaTV 131,800 24,466,881 173
359 MademoiselleGloriaMademoiselleGloria 208,888 13,578,056 10
360 Oh My Goal - FranceOh My Goal - France 359,000 121,898,305 625
361 Les Vidéos de RilesLes Vidéos de Riles 130,000 20,200,096 166
362 Kirby-54Kirby-54 30,333 10,041,736 189
363 Jahyanai KingJahyanai King 31,888 13,388,897 10
364 Plata o PlomoPlata o Plomo 206,500 60,203,287 9
365 AMELINA KIDSAMELINA KIDS 181,500 59,960,302 97
366 Délires de MaxDélires de Max 81,166 19,905,161 82
367 UnsterbliicherUnsterbliicher 65,111 13,252,334 207
368 MORO OfficielMORO Officiel 79,727 10,812,007 14
369 diego morissoudiego morissou 208,666 39,632,245 70
370 Walid NoxssWalid Noxss 38,903 13,210,744 94
371 Game Movie LandGame Movie Land 58,857 16,936,691 209
372 StarLadder Dota 2StarLadder Dota 2 35,375 14,763,488 1,188
373 Kyoh ProductionsKyoh Productions 64,666 19,585,331 10
374 Tamil SpeedyTamil Speedy 318,666 39,034,809 282
375 Hooper.frHooper.fr 7,128 8,345,210 85
376 scoot 2 streetscoot 2 street 121,750 14,549,129 36
377 MattRachMattRach 21,785 8,306,488 10
378 Alrima OfficielAlrima Officiel 104,500 14,480,576 6
379 medici.tvmedici.tv 18,666 9,603,055 256
380 Ben 10 FrançaisBen 10 Français 65,666 38,332,411 137
381 Fr33ZeRFr33ZeR 173,200 22,978,288 159
382 SEPHORAFRANCESEPHORAFRANCE 17,777 12,751,227 93
383 DuoDuo 216,333 38,184,433 506
384 TwinneRTwinneR 85,166 19,068,054 181
385 Rim'kRim'k 109,230 8,795,984 3
386 BatFlunchBatFlunch 186,666 18,983,580 35
387 MakeupChic119MakeupChic119 125,428 16,253,213 97
388 L'étoile NoireL'étoile Noire 146,000 28,412,415 267
389 THEREALVIKING1THEREALVIKING1 0 22,704,831 50
390 Oui Oui officiel (francais)Oui Oui officiel (francais) 27,000 16,183,461 67
391 CoD ForlanCoD Forlan 149,717 16,140,613 29
392 LaupokLaupok 94,200 22,536,269 57
393 PI-WANPI-WAN 113,250 28,058,008 157
394 MrQuotyMrQuoty 59,000 14,026,890 493
395 La VieLa Vie 92,600 22,364,296 75
396 Antoine Dyvrande - PSG_14Antoine Dyvrande - PSG_14 9,211 12,424,402 8
397 InoxtagInoxtag 338,000 22,358,453 41
398 EurekaEureka 171,250 27,775,608 38
399 JeanBaptisteShowJeanBaptisteShow 115,000 15,831,345 63
400 Koffi OLOMIDEKoffi OLOMIDE 81,200 22,134,567 15
401 Guêpier MusicGuêpier Music 104,000 36,831,715 8
402 NemsYTNemsYT 64,833 18,415,089 260
403 Fantastic MusicFantastic Music 150,333 36,671,884 20
404 Sinik OfficielSinik Officiel 17,250 9,158,334 12
405 Option AutoOption Auto 7,276 8,444,656 45
406 ROMYROMY 245,000 18,252,116 43
407 Emala JissEmala Jiss 60,500 18,212,718 35
408 jolatejolate 60,333 17,972,167 198
409 M. GurungM. Gurung 37,000 26,930,992 10
410 Aurelien FontenoyAurelien Fontenoy 54,615 8,286,040 17
411 NeoxiNeoxi 206,250 13,437,058 22
412 PierreG ASMRPierreG ASMR 234,333 35,789,295 152
413 PikaShoutePikaShoute 141,500 17,892,041 107
414 WorldSupercarsWorldSupercars 42,000 13,418,128 96
415 RenaudRenaud 44,250 26,832,360 36
416 MRC RAPMRC RAP 57,583 8,942,206 1
417 Motorsport MagazineMotorsport Magazine 11,818 9,655,891 94
418 MickalowMickalow 224,000 21,223,257 64
419 Alexandre CORMONT (officiel)Alexandre CORMONT (officiel) 78,000 11,780,071 170
420 Affranchis MusicAffranchis Music 172,000 52,866,876 2
421 EMOJOIE CUISINEEMOJOIE CUISINE 220,000 17,615,452 26
422 6Medias6Medias 15,000 15,015,240 1,403
423 Un Regard 9Un Regard 9 133,500 26,238,265 43
424 Le Latte ChaudLe Latte Chaud 127,200 20,866,353 15
425 Jennyni20 (Epic Music)Jennyni20 (Epic Music) 13,100 10,430,971 55
426 La QuotidienneLa Quotidienne 42,142 14,862,849 1,314
427 Alex TamburiniAlex Tamburini 143,500 17,332,669 31
428 La Maison des MaternellesLa Maison des Maternelles 91,250 25,910,726 1,089
429 LRB - SolaryLRB - Solary 40,142 14,738,470 317
430 McSkyzMcSkyz 83,666 11,458,882 40
431 PauletaPauleta 72,000 12,830,394 28
432 AYA LEVELAYA LEVEL 25,538 7,882,025 6
433 NapoNapo 111,000 14,624,701 140
434 Génération Club DoGénération Club Do 29,666 16,953,007 207
435 Laser ProductionLaser Production 72,666 16,943,327 83
436 TheBellyDancers.TVTheBellyDancers.TV 29,222 11,285,403 22
437 ShadobassShadobass 181,400 20,279,328 93
438 Carl is cookingCarl is cooking 124,500 16,741,946 71
439 FRANCK ROPERSFRANCK ROPERS 102,000 10,007,810 59
440 BIZBIZBIZBIZ 62,400 20,011,772 355
441 AMEL TVAMEL TV 162,500 49,924,953 783
442 e-pensere-penser 158,571 14,257,043 19
443 LauretteLaurette 136,000 19,930,674 77
444 Majestic RecordsMajestic Records 40,666 8,282,723 17
445 SofyanSofyan 187,500 12,392,175 11
446 TheFragHDTheFragHD 160,000 10,915,877 79
447 AZULEKAZULEK 121,600 19,609,048 63
448 Julien ChièzeJulien Chièze 42,555 10,876,795 135
449 FildrongFildrong 22,166 8,153,838 128
450 Studio DanielleStudio Danielle 216,000 19,565,769 20
451 MOTOR LIVEMOTOR LIVE 22,500 12,153,791 176
452 Yvan MonkaYvan Monka 54,083 8,078,951 111
453 BUG-MAN-FR MoviesBUG-MAN-FR Movies 44,916 8,021,633 26
454 JustJonathanJustJonathan 85,714 13,744,801 35
455 Les InachevésLes Inachevés 206,000 19,128,434 23
456 Crunchyroll FRCrunchyroll FR 77,333 31,639,138 225
457 BAMADA-CITY 223BAMADA-CITY 223 0 23,629,006 2,050
458 Wankil Studio - Les VODWankil Studio - Les VOD 37,857 6,750,539 115
459 Johannaisamazing !Johannaisamazing ! 50,166 15,710,877 22
460 Enzo, Tais-Toi !Enzo, Tais-Toi ! 168,571 13,432,936 8
461 BeybladeBeyblade 27,000 18,778,081 33
462 Mes TelenovelasMes Telenovelas 72,800 18,748,977 44
463 Lawra MeschiLawra Meschi 134,166 15,590,492 13
464 ExperimentboyExperimentboy 136,250 11,661,760 17
465 Diabolofeat35Diabolofeat35 70,000 11,594,954 68
466 Brice Gaming ZBrice Gaming Z 36,833 15,442,234 382
467 Le Fossoyeur de FilmsLe Fossoyeur de Films 91,125 11,547,830 29
468 Tech Me HouseTech Me House 31,666 15,357,757 87
469 Kalipso53Kalipso53 80,375 11,469,732 59
470 Parents !Parents ! 76,500 22,895,554 96
471 Georges le petit singeGeorges le petit singe 169,000 45,710,170 129
472 LeStream ReplayLeStream Replay 84,666 30,412,134 812
473 TheiCollectionTheiCollection 64,333 10,079,507 76
474 J4S5J4S5 98,800 18,117,180 66
475 Joue avec moi –Jeux pour enfantsJoue avec moi –Jeux pour enfants 23,000 18,025,724 876
476 TonyFPSTonyFPS 39,909 8,185,341 128
477 Allo MamanAllo Maman 52,500 14,997,104 243
478 robert 87000robert 87000 50,375 11,247,593 191
479 Bigflo et OliBigflo et Oli 342,500 11,182,479 6
480 OMG OnlineOMG Online 73,166 14,870,838 5
481 Pembe CherolePembe Cherole 137,000 14,850,214 13
482 TiboudouboudouTiboudouboudou 17,692 6,841,446 131
483 Africa MandingueAfrica Mandingue 48,600 17,774,112 456
484 GalliousGallious 20,230 6,825,892 121
485 Sofia Vs MathieuSofia Vs Mathieu 112,400 17,728,294 30
486 LOCKLEARLOCKLEAR 72,300 8,736,081 45
487 TFOUTFOU 40,200 17,306,137 105
488 Solary KinstaarSolary Kinstaar 298,333 28,803,659 163
489 Litalici0usLitalici0us 8,750 7,150,329 32
490 LimousineStudioLimousineStudio 21,666 9,504,188 12
491 MIKA LASHMIKA LASH 248,666 28,474,383 27
492 OLYDRIOLYDRI 26,333 7,094,057 43
493 MamkaloMamkalo 175,750 21,241,919 106
494 COOPACOOPA 65,166 14,119,084 85
495 IN-S OfficielIN-S Officiel 183,666 28,217,472 4
496 EcoDaisyEcoDaisy 28,545 7,660,921 45
497 Libyan MusicLibyan Music 43,714 20,958,508 938
498 LesmystèresLesmystères 33,666 13,952,644 144
499 Gym Nation 2.0Gym Nation 2.0 158,600 16,710,644 29
500 e-disone-dison 175,333 27,839,507 68