ចែករំលែក​លើ

Youtube ពេញនិយម ឆានែល

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជនការមើលវីដេអូរាប់វីដេអូប្រភេទចាប់ផ្តើម
1 Little Baby Bum en EspañolLittle Baby Bum en Español 10,300,000 5,405,495,825 689 Education 2014
2 MikecrackMikecrack 14,500,000 5,272,234,277 1,357 Gaming 2015
3 DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online!DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online! 10,000,000 5,086,581,356 9,228 Gaming 2012
4 Pica - Pica OficialPica - Pica Oficial 7,670,000 4,737,478,018 188 Music 2013
5 TOYS on the go!TOYS on the go! 6,240,000 4,042,841,987 884 Entertainment 2013
6 iTownGamePlay *Terror&Diversión*iTownGamePlay *Terror&Diversión* 12,000,000 3,789,089,556 5,993 Entertainment 2012
7 TheGrefgTheGrefg 13,000,000 3,609,600,835 2,724 Gaming 2012
8 Adexe & NauAdexe & Nau 10,400,000 3,585,227,701 277 Music 2013
9 MikelTubeMikelTube 5,550,000 3,430,255,403 701 People & Blogs 2015
10 Cleo y Cuquín - Canciones infantilesCleo y Cuquín - Canciones infantiles 5,860,000 2,644,917,266 235 Film & Animation 2014
11 ElTrollinoElTrollino 8,410,000 2,234,771,627 1,414 Gaming 2013
12 ExpCaserosExpCaseros 11,000,000 2,212,605,690 776 Howto & Style 2012
13 Dalas ReviewDalas Review 9,200,000 2,094,783,344 960 Comedy 2012
14 Got Talent EspañaGot Talent España 5,750,000 2,083,759,281 1,399 Entertainment 2016
15 ManucraftManucraft 5,490,000 2,032,543,524 4,334 Gaming 2007
16 Folagor03Folagor03 4,150,000 1,944,965,678 7,275 Gaming 2010
17 ZarcortGameZarcortGame 9,010,000 1,899,614,145 280 Entertainment 2012
18 WildBrain en EspañolWildBrain en Español 5,480,000 1,853,121,487 2,276 Film & Animation 2013
19 ElChurchesElChurches 6,220,000 1,756,898,037 2,132 Gaming 2012
20 Blanco y Negro MusicBlanco y Negro Music 1,830,000 1,598,886,273 3,564 Music 2006
21 MassiMassi 5,170,000 1,591,748,128 2,987 Gaming 2013
22 Historias de JuguetesHistorias de Juguetes 3,840,000 1,572,732,815 775 Entertainment 2016
23 Quantum Tech HDQuantum Tech HD 5,780,000 1,550,616,271 302 Science & Technology 2015
24 Luli PampínLuli Pampín 5,050,000 1,517,904,902 111 Music 2012
25 La Brujita Tatty - dibujos animadosLa Brujita Tatty - dibujos animados 4,650,000 1,497,489,747 68 Film & Animation 2013
26 Alvaro845Alvaro845 4,640,000 1,439,475,366 3,318 Gaming 2011
27 Itarte VlogsItarte Vlogs 4,920,000 1,394,481,659 475 People & Blogs 2015
28 Historias PositivasHistorias Positivas 3,660,000 1,381,603,188 2,912 Entertainment 2014
29 The Crazy HaacksThe Crazy Haacks 3,580,000 1,369,316,462 655 Entertainment 2015
30 Tri-lineTri-line 5,600,000 1,368,668,345 499 Entertainment 2012
31 xFaRgAnx YTxFaRgAnx YT 4,720,000 1,367,576,286 4,835 Gaming 2012
32 Nexxuz WorldNexxuz World 3,660,000 1,366,665,324 1,410 Entertainment 2014
33 TikTak DrawTikTak Draw 7,930,000 1,359,685,633 743 Entertainment 2016
34 Rovi23Rovi23 3,760,000 1,322,400,290 4,488 Gaming 2008
35 Experimentar En CasaExperimentar En Casa 6,650,000 1,240,995,837 184 Science & Technology 2014
36 Sorpresas DivertidasSorpresas Divertidas 4,090,000 1,225,545,535 900 Entertainment 2014
37 WhiteZunderWhiteZunder 4,250,000 1,187,777,401 4,935 Gaming 2011
38 NexxuzHDNexxuzHD 5,290,000 1,184,508,204 706 Entertainment 2013
39 El Rincón De GiorgioEl Rincón De Giorgio 9,450,000 1,172,833,602 542 Entertainment 2013
40 bysTaXxbysTaXx 5,470,000 1,164,776,323 3,626 Gaming 2011
41 Juguetes ToysJuguetes Toys 2,560,000 1,164,050,767 1,392 Entertainment 2014
42 BartolitoBartolito 3,610,000 1,163,307,366 146 2016
43 Los juguetes de ArantxaLos juguetes de Arantxa 3,340,000 1,127,897,745 861 Entertainment 2015
44 gymvirtualgymvirtual 7,480,000 1,097,885,491 948 Sports 2010
45 ROBERT PGROBERT PG 4,660,000 1,075,871,000 694 People & Blogs 2014
46 DSimphonyDSimphony 1,760,000 1,043,319,741 6,108 Gaming 2011
47 dibusYmasdibusYmas 2,810,000 1,041,592,407 1,074 Entertainment 2007
48 SUPERDivertilandiaSUPERDivertilandia 1,800,000 1,028,228,830 535 Entertainment 2014
49 BersGamer ❤BersGamer ❤ 4,210,000 988,507,493 6,128 Entertainment 2012
50 ¡Caja Mágica! Vídeos in Spanish¡Caja Mágica! Vídeos in Spanish 2,660,000 975,685,608 541 Film & Animation 2016
51 WithZackWithZack 3,650,000 972,110,868 1,669 Gaming 2016
52 BreakManBreakMan 6,300,000 970,754,358 310 People & Blogs 2016
53 ZellenDust - REY DEL TERROR Y EL ABSURDOZellenDust - REY DEL TERROR Y EL ABSURDO 2,440,000 968,637,872 2,323 Entertainment 2012
54 Red Bull Batalla De Los GallosRed Bull Batalla De Los Gallos 5,340,000 949,666,474 2,808 Music 2014
55 AlphaSniper97AlphaSniper97 4,600,000 939,456,130 2,359 Gaming 2011
56 ApixeladosApixelados 2,490,000 900,239,983 3,723 Gaming 2014
57 Cat JuguetesCat Juguetes 3,080,000 887,800,390 80 Entertainment 2015
58 La Diversion de MartinaLa Diversion de Martina 3,900,000 869,806,356 311 Howto & Style 2015
59 Kronno ZomberKronno Zomber 5,570,000 863,220,081 235 Music 2011
60 Groovy el Marciano - EspañolGroovy el Marciano - Español 3,210,000 834,697,515 715 Film & Animation 2017
61 Asubio KidsAsubio Kids 3,810,000 834,318,137 1,077 Entertainment 2011
62 viejoteca tropical bailableviejoteca tropical bailable 829,000 829,751,715 412 Music 2009
63 ExiExi 4,230,000 819,832,537 2,114 Gaming 2012
64 La Resistencia en Movistar+La Resistencia en Movistar+ 1,850,000 814,867,725 744 Comedy 2018
65 Live your DreamsLive your Dreams 2,330,000 810,491,914 514 Music 2013
66 Ideas en 5 minutos CHICASIdeas en 5 minutos CHICAS 5,130,000 796,693,750 1,840 Howto & Style 2018
67 alexelcapoalexelcapo 1,640,000 791,699,022 5,184 Gaming 2006
68 RTVERTVE 950,000 784,111,703 9,714 Entertainment 2006
69 xBuyerxBuyer 3,780,000 773,409,382 905 Gaming 2012
70 Agustin51Agustin51 4,000,000 760,130,895 1,407 Gaming 2015
71 PortaPorta 5,020,000 752,698,422 208 Music 2012
72 patty dragonapatty dragona 5,550,000 739,011,102 1,277 Gaming 2007
73 DIVER+DIVER+ 1,670,000 733,266,588 524 People & Blogs 2014
74 TOTY23DIEZTOTY23DIEZ 1,270,000 725,135,587 2,576 Entertainment 2013
75 Jugando con AbyJugando con Aby 2,560,000 724,196,013 395 Entertainment 2015
76 LOLiTO FDEZLOLiTO FDEZ 6,220,000 723,423,283 945 Gaming 2011
77 Ampeterby7Ampeterby7 4,260,000 714,615,047 1,485 Gaming 2012
78 ALEXITYALEXITY 3,240,000 713,797,735 299 People & Blogs 2014
79 iamSannaiamSanna 2,920,000 702,840,517 1,456 Entertainment 2013
80 CooLifeGameCooLifeGame 1,500,000 674,263,053 2,094 Gaming 2012
81 MeLlamanFredyMeLlamanFredy 4,180,000 668,023,173 871 Gaming 2014
82 KillerCreeper55 - MinecraftKillerCreeper55 - Minecraft 3,510,000 665,826,409 932 Gaming 2012
83 Fred LammieFred Lammie 3,010,000 663,247,609 345 Film & Animation 2006
84 Dàmaris GelabertDàmaris Gelabert 1,980,000 661,000,370 90 Music 2012
85 DRAW MY LIFE en EspañolDRAW MY LIFE en Español 3,460,000 645,796,958 773 Entertainment 2015
86 GuitarHeroStylesGuitarHeroStyles 1,810,000 644,099,047 2,923 Gaming 2011
87 TinenQaTinenQa 2,730,000 631,297,995 1,191 Gaming 2011
88 VerdelissVerdeliss 2,050,000 626,978,060 847 People & Blogs 2008
89 Sony Pictures EspañaSony Pictures España 2,360,000 626,247,126 2,685 Film & Animation 2009
90 Menos TreceMenos Trece 1,950,000 615,104,727 3,870 Gaming 2014
91 Bebés Llorones Lágrimas MágicasBebés Llorones Lágrimas Mágicas 1,450,000 608,277,153 219 Film & Animation 2010
92 8cho8cho 4,240,000 606,986,495 244 Entertainment 2014
93 Solo JuguetesSolo Juguetes 2,300,000 591,416,424 1,063 Entertainment 2012
94 Urban RoostersUrban Roosters 3,640,000 587,163,706 1,687 Music 2013
95 Patry JordanPatry Jordan 4,300,000 584,167,028 457 Howto & Style 2010
96 WooHoo ESWooHoo ES 1,890,000 582,166,853 102 People & Blogs 2019
97 Atraviesa lo desconocidoAtraviesa lo desconocido 2,870,000 570,810,431 899 Science & Technology 2009
98 El Mundo de ClodettEl Mundo de Clodett 2,440,000 568,904,816 270 Entertainment 2016
99 PokeR988TVPokeR988TV 1,950,000 560,812,507 5,261 Gaming 2012
100 Los Mundos de NicoLos Mundos de Nico 2,440,000 559,493,326 466 Gaming 2013
101 TheShooterCoCTheShooterCoC 6,450,000 558,674,366 312 Gaming 2013
102 Momentos DivertidosMomentos Divertidos 1,790,000 552,346,739 571 Entertainment 2016
103 Mundo DesconocidoMundo Desconocido 2,470,000 548,789,781 1,234 Science & Technology 2007
104 Ariann MusicAriann Music 3,800,000 548,170,722 238 Music 2014
105 HBO EspañaHBO España 77,700 547,942,173 1,689 Entertainment 2016
106 Hora de DIY * ¡Hoy no hay cole!Hora de DIY * ¡Hoy no hay cole! 2,820,000 547,438,766 1,181 Howto & Style 2012
107 NPT MusicNPT Music 957,000 546,360,059 2,435 Music 2013
108 KarenMéndezKMKarenMéndezKM 4,130,000 546,166,320 66 Music 2013
109 EL PAISEL PAIS 862,000 544,573,330 18,447 News & Politics 2008
110 Peque MúsicaPeque Música 1,270,000 543,204,879 294 People & Blogs 2016
111 Warner Bros. Pictures EspañaWarner Bros. Pictures España 584,000 541,755,220 2,127 Film & Animation 2011
112 ExpCaserosKidsExpCaserosKids 3,270,000 540,327,822 312 Howto & Style 2013
113 TecnonautaTecnonauta 5,010,000 540,209,449 1,067 Science & Technology 2010
114 Escardi FandubsEscardi Fandubs 1,860,000 538,699,180 684 Comedy 2012
115 Tremending girlsTremending girls 1,870,000 535,573,872 495 Entertainment 2014
116 Trucos PandaTrucos Panda 2,490,000 531,360,023 185 Howto & Style 2018
117 DRAKOTAKO CHANNELDRAKOTAKO CHANNEL 1,900,000 530,107,679 277 Entertainment 2012
118 Boa MusicaBoa Musica 815,000 529,638,762 727 Music 2007
119 THE CORVUS CLANTHE CORVUS CLAN 2,040,000 517,050,272 1,821 Gaming 2013
120 Vicio ONE MORE TIME!!!!Vicio ONE MORE TIME!!!! 1,430,000 510,201,436 3,298 Gaming 2014
121 DarkPlayer GamingTVDarkPlayer GamingTV 1,190,000 508,484,167 4,194 Gaming 2007
122 Karina & MarinaKarina & Marina 2,750,000 501,878,607 245 Entertainment 2017
123 Pascu y RodriPascu y Rodri 3,350,000 499,010,091 162 Music 2013
124 #0#0 1,030,000 497,730,683 5,940 Entertainment 2015
125 SalvaSalva 5,180,000 497,329,922 335 Gaming 2014
126 FAM LetrasFAM Letras 499,000 494,406,512 49 Music 2010
127 Chu Chu UaChu Chu Ua 1,470,000 491,927,601 50 Entertainment 2007
128 León PicarónLeón Picarón 2,040,000 484,660,385 2,727 Entertainment 2011
129 PinkFate GamesPinkFate Games 1,230,000 483,514,860 1,405 Gaming 2014
130 New Atlantis TRIBESNew Atlantis TRIBES 674,000 478,583,786 438 Film & Animation 2013
131 Bboymoreno92 - Minecraft troll trampasBboymoreno92 - Minecraft troll trampas 2,370,000 478,439,572 2,039 Gaming 2011
132 Late Motiv en Movistar+Late Motiv en Movistar+ 691,000 476,139,533 2,429 Comedy 2015
133 DivertiGuayDivertiGuay 2,260,000 470,881,578 576 Entertainment 2016
134 ¡QUÉ GUAY! Spanish Cartoons¡QUÉ GUAY! Spanish Cartoons 1,030,000 470,468,683 430 Film & Animation 2016
135 Josefa M. REINAJosefa M. REINA 537,000 469,259,604 290 Science & Technology 2009
136 telenovelaspaintelenovelaspain 578,000 459,911,183 1,356 Entertainment 2014
137 Lizy PLizy P 4,740,000 456,934,089 424 Howto & Style 2013
138 VideópatasVideópatas 1,840,000 454,198,051 460 Entertainment 2012
139 The FTO Family - GuidoFTOThe FTO Family - GuidoFTO 4,210,000 447,089,616 588 Sports 2013
140 Pororo El Pequeño Pingüino l Pororo SpanishPororo El Pequeño Pingüino l Pororo Spanish 1,360,000 442,200,454 685 Film & Animation 2016
141 Trailers y EstrenosTrailers y Estrenos 407,000 435,426,717 4,619 Film & Animation 2009
142 The Youman Show - EL CANAL DE LAS LOCURASThe Youman Show - EL CANAL DE LAS LOCURAS 2,700,000 433,492,684 1,226 Entertainment 2014
143 Paramount Pictures SpainParamount Pictures Spain 604,000 426,530,978 1,126 Film & Animation 2011
144 LunaDangelisLunaDangelis 1,720,000 420,125,864 1,984 Comedy 2011
145 ElRichMC - Minecraft & Gaming a otro nivelElRichMC - Minecraft & Gaming a otro nivel 1,420,000 419,539,056 3,045 Gaming 2012
146 Grandes ABC Para NiñosGrandes ABC Para Niños 1,780,000 419,137,715 267 Education 2016
147 CoolThingsCoolThings 1,400,000 415,053,551 357 Howto & Style 2016
148 Vodafone yuVodafone yu 472,000 414,798,050 9,108 Entertainment 2012
149 Logan GLogan G 5,320,000 414,115,277 265 Gaming 2013
150 Familia CarameluchiFamilia Carameluchi 1,670,000 413,611,956 1,371 People & Blogs 2013
151 Sam el Bombero en EspañolSam el Bombero en Español 1,400,000 410,008,534 384 Film & Animation 2017
152 SensaCine TRAILERSSensaCine TRAILERS 878,000 407,225,706 961 Film & Animation 2017
153 Mundo Juguetes, videos de juguetes en españolMundo Juguetes, videos de juguetes en español 635,676 404,476,005 754 Entertainment 2013
154 CELOPAN♥CELOPAN♥ 2,030,000 401,704,139 2,311 People & Blogs 2012
155 Anikilo - Clash of Clans - Brawl StarsAnikilo - Clash of Clans - Brawl Stars 2,160,000 398,029,850 3,805 Gaming 2013
156 FisioOnlineFisioOnline 2,470,000 396,989,339 2,327 Education 2011
157 TelemadridTelemadrid 653,000 396,958,271 9,244 News & Politics 2006
158 EurogamerspainEurogamerspain 1,560,000 396,619,168 2,911 Gaming 2012
159 Play Time. Vídeo para niñosPlay Time. Vídeo para niños 1,070,000 389,273,103 540 Film & Animation 2016
160 Echale Mojo RemixEchale Mojo Remix 745,000 388,756,702 151 Music 2008
161 Delantero09Delantero09 2,920,000 388,716,793 591 Sports 2012
162 Rubinho vlcRubinho vlc 1,270,000 388,260,494 4,342 Gaming 2006
163 TiparracoSATiparracoSA 2,030,000 387,640,087 415 Comedy 2012
164 Juegos y Juguetes en FamiliaJuegos y Juguetes en Familia 1,130,000 387,122,123 448 Entertainment 2015
165 Live Better Media - EspañolLive Better Media - Español 1,170,000 386,543,695 421 Music 2015
166 byViruZzbyViruZz 5,270,000 386,139,254 187 Gaming 2012
167 PeppaventurasPeppaventuras 714,000 382,978,989 933 Entertainment 2016
168 RicharBetaCodeRicharBetaCode 1,090,000 382,026,075 5,453 Gaming 2011
169 TOBBALinkTOBBALink 1,860,000 381,111,882 1,597 Gaming 2012
170 Famosa InternationalFamosa International 287,000 378,461,274 564 Entertainment 2012
171 Juguetes DivertidosJuguetes Divertidos 1,810,000 377,940,135 748 Entertainment 2014
172 Pro AndroidPro Android 3,270,000 377,253,430 1,108 Science & Technology 2012
173 Senador MúsicaSenador Música 396,000 372,464,942 378 Music 2008
174 MyAnieloMyAnielo 2,220,000 370,526,702 1,901 Entertainment 2012
175 MusicoterapiaMusicoterapia 2,100,000 369,453,250 112 Music 2014
176 AYAX Y PROKAYAX Y PROK 774,000 368,888,463 178 Music 2014
177 Súper HumanoSúper Humano 1,030,000 368,797,652 457 People & Blogs 2013
178 Tommy CartoonsTommy Cartoons 1,140,000 364,117,944 982 2019
179 PiterGmusicPiterGmusic 1,900,000 363,750,056 168 Music 2013
180 LlegaExperimentosLlegaExperimentos 2,600,000 362,985,866 368 Entertainment 2013
181 AndrosLBAndrosLB 3,260,000 355,173,043 278 Comedy 2013
182 TrolerotutosTrolerotutos 1,730,000 354,990,245 1,828 Gaming 2013
183 DeîakDeîak 1,080,000 349,919,487 1,374 Gaming 2013
184 MisteriosOcultosTvMisteriosOcultosTv 1,590,000 348,249,679 281 People & Blogs 2014
185 TheSpeCialBradPiTToTheSpeCialBradPiTTo 1,050,000 346,866,147 3,730 Gaming 2011
186 clipsetclipset 2,090,000 346,667,294 1,820 Gaming 2006
187 exoexo 1,220,000 346,637,616 2,762 Gaming 2006
188 Hornstromp SeriesHornstromp Series 1,150,000 346,441,951 200 Film & Animation 2017
189 PJ Masks EspañolPJ Masks Español 1,380,000 345,668,776 242 Film & Animation 2018
190 NilcoBax ΩNilcoBax Ω 1,366,987 340,758,861 1,608 Sports 2013
191 PERFECT LIFEPERFECT LIFE 713,000 339,840,672 863 2013
192 AuronAuron 4,840,000 339,381,418 121 People & Blogs 2013
193 Sak NoelSak Noel 691,000 339,152,822 118 Music 2012
194 FlowstreetFlowstreet 1,190,000 338,998,898 3,656 Gaming 2013
195 CubyCuby 2,350,000 335,981,224 589 People & Blogs 2014
196 Lady PecasLady Pecas 1,850,000 334,972,520 454 Entertainment 2015
197 SwidoKSwidoK 2,000,000 332,053,800 1,007 Gaming 2013
198 Juguetes FamosaJuguetes Famosa 271,000 331,903,119 621 Entertainment 2006
199 Ultimate ProductionsUltimate Productions 396,000 330,742,522 1,600 Entertainment 2015
200 Annie VegaAnnie Vega 2,240,000 323,916,394 452 Entertainment 2015
201 DutygameplaysDutygameplays 2,190,000 323,518,542 1,191 Gaming 2014
202 Cats FamilyCats Family 1,110,000 323,412,693 254 Film & Animation 2016
203 Jordi ENPJordi ENP 3,770,000 321,646,501 129 People & Blogs 2017
204 perxitaaperxitaa 1,730,000 321,314,115 689 Entertainment 2012
205 Alexa CAlexa C 1,590,000 314,853,058 1,221 Howto & Style 2011
206 La VanguardiaLa Vanguardia 460,000 314,176,860 13,283 News & Politics 2007
207 CutefoodofficialCutefoodofficial 1,090,000 312,654,618 120 Comedy 2017
208 Los Juguetes de LunaLos Juguetes de Luna 2,090,000 312,400,021 219 Entertainment 2015
209 Tuiwok TalentoTuiwok Talento 2,480,000 311,793,260 271 Howto & Style 2012
210 HispanTVHispanTV 775,000 311,747,534 56,284 Film & Animation 2010
211 Gestmusic Endemol Shine GroupGestmusic Endemol Shine Group 234,000 311,711,155 7,015 Entertainment 2013
212 MIANNNMIANNN 1,040,000 311,089,796 3,445 Gaming 2011
213 gregoria perez perezgregoria perez perez 1,380,000 310,823,328 2,908 People & Blogs 2014
214 Sweet CaliforniaSweet California 788,000 310,552,009 254 Music 2013
215 Dakidissa S.Dakidissa S. 1,520,000 304,616,486 594 Howto & Style 2011
216 Hada de FresaHada de Fresa 623,000 304,030,158 564 Entertainment 2015
217 EsttikEsttik 3,000,000 302,163,532 350 Comedy 2013
218 ReahGamingReahGaming 1,120,000 295,343,927 1,934 Gaming 2006
219 ZormanZorman 1,660,000 292,493,818 204 Comedy 2012
220 Apréndelo TodoApréndelo Todo 2,060,000 291,183,962 1,368 People & Blogs 2013
221 unComounComo 1,010,000 289,775,950 3,071 Entertainment 2011
222 GoorgoGoorgo 2,030,000 289,109,666 1,099 Gaming 2012
223 ZonaTrailersZonaTrailers 436,422 288,842,669 2,055 Film & Animation 2013
224 KratosworldKratosworld 934,000 287,688,645 827 Gaming 2008
225 ArteMasterArteMaster 3,130,000 287,602,378 288 Entertainment 2012
226 Viralistas.comViralistas.com 344,000 287,535,764 802 Entertainment 2014
227 Top RankingTop Ranking 836,000 282,764,252 171 Entertainment 2014
228 La Vida ModernaLa Vida Moderna 454,000 281,931,880 3,171 Comedy 2015
229 Nil OjedaNil Ojeda 3,230,000 281,472,823 305 Entertainment 2016
230 Te Digo CómoTe Digo Cómo 2,580,000 278,827,575 296 Entertainment 2012
231 eLCris1017eLCris1017 1,160,000 276,942,647 968 Gaming 2011
232 Luis A.Luis A. 1,300,000 276,235,050 4,829 Education 2009
233 Pro Gadget ReviewPro Gadget Review 2,270,000 275,334,322 456 Science & Technology 2010
234 José MotaJosé Mota 467,000 274,904,201 993 Entertainment 2015
235 Divucsa MusicDivucsa Music 592,000 274,293,048 310 Music 2009
236 Cartoon Network EspañaCartoon Network España 591,000 274,284,274 1,082 Entertainment 2008
237 FULL TOP'SFULL TOP'S 954,000 273,758,478 294 Science & Technology 2013
238 SantaflowSantaflow 1,160,000 273,577,132 781 Music 2006
239 StratusStratus 1,260,000 272,531,550 3,787 Gaming 2014
240 DulceidaDulceida 2,190,000 272,435,261 255 Howto & Style 2010
241 Maka PnaMaka Pna 460,000 271,673,672 125 Music 2013
242 InfanTilandia - JuguetesInfanTilandia - Juguetes 1,460,000 269,979,877 639 Entertainment 2012
243 Dagar64Dagar64 1,570,000 268,450,639 2,003 Gaming 2014
244 Dece GTDece GT 1,570,000 267,569,543 649 Entertainment 2015
245 Nyno VargasNyno Vargas 426,000 267,390,272 67 Music 2015
246 365BOCETOS365BOCETOS 1,960,000 263,279,693 2,732 People & Blogs 2013
247 ValbuenaGamesValbuenaGames 618,000 262,960,190 4,006 Gaming 2012
248 JeyxJeyx 1,720,000 262,947,767 245 Comedy 2014
249 Manita ChucheriasManita Chucherias 758,000 262,800,694 592 Entertainment 2016
250 Detección MetálicaDetección Metálica 2,600,000 262,368,025 246 People & Blogs 2014
251 20th Century FOX España20th Century FOX España 213,000 262,137,580 1,702 Film & Animation 2010
252 Cristian4GamesCristian4Games 233,000 260,889,266 5,006 Entertainment 2011
253 Anna recetasfacilesAnna recetasfaciles 2,270,000 260,300,498 423 People & Blogs 2012
254 Doble MusicDoble Music 212,000 259,887,481 263 Music 2012
255 TiTi NiñosTiTi Niños 907,000 258,828,548 145 Film & Animation 2018
256 Cocina Para TodosCocina Para Todos 2,340,000 258,300,557 653 Howto & Style 2012
257 Susana YábarSusana Yábar 2,510,000 258,273,560 445 Sports 2013
258 BraxXterBraxXter 1,310,000 258,250,726 3,164 Gaming 2013
259 GRIMEY MUSICGRIMEY MUSIC 433,000 257,948,551 486 Music 2008
260 hanan beautyhanan beauty 2,580,000 257,458,063 293 People & Blogs 2015
261 elyas360elyas360 1,570,000 256,919,233 1,958 Gaming 2011
262 Messi TheBossMessi TheBoss 958,000 256,276,370 227 Sports 2012
263 maynterestmaynterest 1,600,000 256,126,156 450 Howto & Style 2014
264 CURIOSEANDOCURIOSEANDO 1,350,000 254,817,676 544 Entertainment 2015
265 ABlistering - Dinosaurios, juegos, variedadABlistering - Dinosaurios, juegos, variedad 824,000 254,405,154 1,399 Gaming 2013
266 WIDLER SOLDIERWIDLER SOLDIER 2,280,000 249,755,756 215 Comedy 2014
267 LolweaponLolweapon 1,710,000 249,527,162 484 Film & Animation 2012
268 Vm granmisterioVm granmisterio 1,300,000 249,403,926 952 Science & Technology 2012
269 La Voz Antena 3La Voz Antena 3 391,000 248,990,038 1,091 Entertainment 2018
270 #TEX REX#TEX REX 1,610,000 247,013,211 662 Entertainment 2015
271 Vídeos para NiñasVídeos para Niñas 1,000,000 246,215,703 361 Film & Animation 2017
272 Fútbol EmotionFútbol Emotion 1,150,000 245,324,634 1,809 Sports 2010
273 Los Amiguitos Canciones InfantilesLos Amiguitos Canciones Infantiles 752,000 241,039,310 287 Music 2016
274 Zarola KidsZarola Kids 670,000 239,460,606 516 Entertainment 2015
275 Pablo CimadevilaPablo Cimadevila 3,820,000 239,039,045 37 People & Blogs 2011
276 NaishysNaishys 651,000 238,825,819 2,055 Gaming 2008
277 ZineMÁSZineMÁS 342,000 235,824,215 309 Film & Animation 2013
278 Dibujos Animados Español LatinoDibujos Animados Español Latino 0 234,988,234 115 Film & Animation 2019
279 Didac RibotDidac Ribot 2,250,000 232,854,896 56 Comedy 2018
280 Revoltosa RecoletasRevoltosa Recoletas 913,000 230,472,230 149 Entertainment 2016
281 MasterChef EspañaMasterChef España 403,000 229,873,224 1,011 Entertainment 2013
282 Diana MartínezDiana Martínez 169,000 229,493,474 2,049 People & Blogs 2014
283 Alexandra MakuratAlexandra Makurat 184,000 229,235,956 4,014 Music 2009
284 David De las Heras - Periodista DeportivoDavid De las Heras - Periodista Deportivo 837,000 224,501,097 3,296 Sports 2017
285 YoSoyPlexYoSoyPlex 1,650,000 224,432,181 216 Gaming 2014
286 PINY- EspañolPINY- Español 573,000 224,393,613 131 Film & Animation 2016
287 tekendotekendo 2,000,000 222,658,538 144 Entertainment 2015
288 RiusPlayRiusPlay 2,550,000 222,576,242 488 Gaming 2017
289 DIY GustamontónDIY Gustamontón 1,270,000 220,192,701 450 Education 2011
290 † Buenas Nuevas para el Alma† Buenas Nuevas para el Alma 465,000 218,650,818 170 Music 2017
291 ESPERANZA CanalESPERANZA Canal 472,000 217,745,543 1,038 People & Blogs 2012
292 IvanForeverIvanForever 1,200,000 217,177,013 3,905 Gaming 2012
293 ElAnalistaDeBitsElAnalistaDeBits 319,000 216,811,484 3,846 Gaming 2012
294 ElJamesHD TopsElJamesHD Tops 1,490,000 216,315,615 290 Entertainment 2012
295 Los Mejores FailsLos Mejores Fails 551,117 216,165,405 302 Comedy 2016
296 Forever LifeForever Life 866,000 216,084,113 1,895 Gaming 2014
297 SergindsegasonicSergindsegasonic 538,000 212,898,053 1,675 Entertainment 2011
298 Movistar+Movistar+ 522,000 211,949,779 4,094 Sports 2005
299 KOKO DCKOKO DC 2,550,000 211,531,389 215 People & Blogs 2016
300 Quiero Cupcakes!Quiero Cupcakes! 2,320,000 210,791,813 365 Howto & Style 2014

គេហទំព័រយូអេសអូ ឆានែល - ស្ថិតិលម្អិត

ឋានៈយូធូបឺអតិថិជន/ឆ្នាំការមើលវីដេអូ/ឆ្នាំរាប់វីដេអូ/ឆ្នាំ
1 Little Baby Bum en EspañolLittle Baby Bum en Español 1,716,666 900,915,970 114
2 MikecrackMikecrack 2,900,000 1,054,446,855 271
3 DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online!DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online! 1,250,000 635,822,669 1,153
4 Pica - Pica OficialPica - Pica Oficial 1,095,714 676,782,574 26
5 TOYS on the go!TOYS on the go! 891,428 577,548,855 126
6 iTownGamePlay *Terror&Diversión*iTownGamePlay *Terror&Diversión* 1,500,000 473,636,194 749
7 TheGrefgTheGrefg 1,625,000 451,200,104 340
8 Adexe & NauAdexe & Nau 1,485,714 512,175,385 39
9 MikelTubeMikelTube 1,110,000 686,051,080 140
10 Cleo y Cuquín - Canciones infantilesCleo y Cuquín - Canciones infantiles 976,666 440,819,544 39
11 ElTrollinoElTrollino 1,201,428 319,253,089 202
12 ExpCaserosExpCaseros 1,375,000 276,575,711 97
13 Dalas ReviewDalas Review 1,150,000 261,847,918 120
14 Got Talent EspañaGot Talent España 1,437,500 520,939,820 349
15 ManucraftManucraft 422,307 156,349,501 333
16 Folagor03Folagor03 415,000 194,496,567 727
17 ZarcortGameZarcortGame 1,126,250 237,451,768 35
18 WildBrain en EspañolWildBrain en Español 782,857 264,731,641 325
19 ElChurchesElChurches 777,500 219,612,254 266
20 Blanco y Negro MusicBlanco y Negro Music 130,714 114,206,162 254
21 MassiMassi 738,571 227,392,589 426
22 Historias de JuguetesHistorias de Juguetes 960,000 393,183,203 193
23 Quantum Tech HDQuantum Tech HD 1,156,000 310,123,254 60
24 Luli PampínLuli Pampín 631,250 189,738,112 13
25 La Brujita Tatty - dibujos animadosLa Brujita Tatty - dibujos animados 664,285 213,927,106 9
26 Alvaro845Alvaro845 515,555 159,941,707 368
27 Itarte VlogsItarte Vlogs 984,000 278,896,331 95
28 Historias PositivasHistorias Positivas 610,000 230,267,198 485
29 The Crazy HaacksThe Crazy Haacks 716,000 273,863,292 131
30 Tri-lineTri-line 700,000 171,083,543 62
31 xFaRgAnx YTxFaRgAnx YT 590,000 170,947,035 604
32 Nexxuz WorldNexxuz World 610,000 227,777,554 235
33 TikTak DrawTikTak Draw 1,982,500 339,921,408 185
34 Rovi23Rovi23 313,333 110,200,024 374
35 Experimentar En CasaExperimentar En Casa 1,108,333 206,832,639 30
36 Sorpresas DivertidasSorpresas Divertidas 681,666 204,257,589 150
37 WhiteZunderWhiteZunder 472,222 131,975,266 548
38 NexxuzHDNexxuzHD 755,714 169,215,457 100
39 El Rincón De GiorgioEl Rincón De Giorgio 1,350,000 167,547,657 77
40 bysTaXxbysTaXx 607,777 129,419,591 402
41 Juguetes ToysJuguetes Toys 426,666 194,008,461 232
42 BartolitoBartolito 902,500 290,826,841 36
43 Los juguetes de ArantxaLos juguetes de Arantxa 668,000 225,579,549 172
44 gymvirtualgymvirtual 748,000 109,788,549 94
45 ROBERT PGROBERT PG 776,666 179,311,833 115
46 DSimphonyDSimphony 195,555 115,924,415 678
47 dibusYmasdibusYmas 216,153 80,122,492 82
48 SUPERDivertilandiaSUPERDivertilandia 300,000 171,371,471 89
49 BersGamer ❤BersGamer ❤ 526,250 123,563,436 766
50 ¡Caja Mágica! Vídeos in Spanish¡Caja Mágica! Vídeos in Spanish 665,000 243,921,402 135
51 WithZackWithZack 912,500 243,027,717 417
52 BreakManBreakMan 1,575,000 242,688,589 77
53 ZellenDust - REY DEL TERROR Y EL ABSURDOZellenDust - REY DEL TERROR Y EL ABSURDO 305,000 121,079,734 290
54 Red Bull Batalla De Los GallosRed Bull Batalla De Los Gallos 890,000 158,277,745 468
55 AlphaSniper97AlphaSniper97 511,111 104,384,014 262
56 ApixeladosApixelados 415,000 150,039,997 620
57 Cat JuguetesCat Juguetes 616,000 177,560,078 16
58 La Diversion de MartinaLa Diversion de Martina 780,000 173,961,271 62
59 Kronno ZomberKronno Zomber 618,888 95,913,342 26
60 Groovy el Marciano - EspañolGroovy el Marciano - Español 1,070,000 278,232,505 238
61 Asubio KidsAsubio Kids 423,333 92,702,015 119
62 viejoteca tropical bailableviejoteca tropical bailable 75,363 75,431,974 37
63 ExiExi 528,750 102,479,067 264
64 La Resistencia en Movistar+La Resistencia en Movistar+ 925,000 407,433,862 372
65 Live your DreamsLive your Dreams 332,857 115,784,559 73
66 Ideas en 5 minutos CHICASIdeas en 5 minutos CHICAS 2,565,000 398,346,875 920
67 alexelcapoalexelcapo 117,142 56,549,930 370
68 RTVERTVE 67,857 56,007,978 693
69 xBuyerxBuyer 472,500 96,676,172 113
70 Agustin51Agustin51 800,000 152,026,179 281
71 PortaPorta 627,500 94,087,302 26
72 patty dragonapatty dragona 426,923 56,847,007 98
73 DIVER+DIVER+ 278,333 122,211,098 87
74 TOTY23DIEZTOTY23DIEZ 181,428 103,590,798 368
75 Jugando con AbyJugando con Aby 512,000 144,839,202 79
76 LOLiTO FDEZLOLiTO FDEZ 691,111 80,380,364 105
77 Ampeterby7Ampeterby7 532,500 89,326,880 185
78 ALEXITYALEXITY 540,000 118,966,289 49
79 iamSannaiamSanna 417,142 100,405,788 208
80 CooLifeGameCooLifeGame 187,500 84,282,881 261
81 MeLlamanFredyMeLlamanFredy 696,666 111,337,195 145
82 KillerCreeper55 - MinecraftKillerCreeper55 - Minecraft 438,750 83,228,301 116
83 Fred LammieFred Lammie 215,000 47,374,829 24
84 Dàmaris GelabertDàmaris Gelabert 247,500 82,625,046 11
85 DRAW MY LIFE en EspañolDRAW MY LIFE en Español 692,000 129,159,391 154
86 GuitarHeroStylesGuitarHeroStyles 201,111 71,566,560 324
87 TinenQaTinenQa 303,333 70,144,221 132
88 VerdelissVerdeliss 170,833 52,248,171 70
89 Sony Pictures EspañaSony Pictures España 214,545 56,931,556 244
90 Menos TreceMenos Trece 325,000 102,517,454 645
91 Bebés Llorones Lágrimas MágicasBebés Llorones Lágrimas Mágicas 145,000 60,827,715 21
92 8cho8cho 706,666 101,164,415 40
93 Solo JuguetesSolo Juguetes 287,500 73,927,053 132
94 Urban RoostersUrban Roosters 520,000 83,880,529 241
95 Patry JordanPatry Jordan 430,000 58,416,702 45
96 WooHoo ESWooHoo ES 1,890,000 582,166,853 102
97 Atraviesa lo desconocidoAtraviesa lo desconocido 260,909 51,891,857 81
98 El Mundo de ClodettEl Mundo de Clodett 610,000 142,226,204 67
99 PokeR988TVPokeR988TV 243,750 70,101,563 657
100 Los Mundos de NicoLos Mundos de Nico 348,571 79,927,618 66
101 TheShooterCoCTheShooterCoC 921,428 79,810,623 44
102 Momentos DivertidosMomentos Divertidos 447,500 138,086,684 142
103 Mundo DesconocidoMundo Desconocido 190,000 42,214,598 94
104 Ariann MusicAriann Music 633,333 91,361,787 39
105 HBO EspañaHBO España 19,425 136,985,543 422
106 Hora de DIY * ¡Hoy no hay cole!Hora de DIY * ¡Hoy no hay cole! 352,500 68,429,845 147
107 NPT MusicNPT Music 136,714 78,051,437 347
108 KarenMéndezKMKarenMéndezKM 590,000 78,023,760 9
109 EL PAISEL PAIS 71,833 45,381,110 1,537
110 Peque MúsicaPeque Música 317,500 135,801,219 73
111 Warner Bros. Pictures EspañaWarner Bros. Pictures España 64,888 60,195,024 236
112 ExpCaserosKidsExpCaserosKids 467,142 77,189,688 44
113 TecnonautaTecnonauta 501,000 54,020,944 106
114 Escardi FandubsEscardi Fandubs 232,500 67,337,397 85
115 Tremending girlsTremending girls 311,666 89,262,312 82
116 Trucos PandaTrucos Panda 1,245,000 265,680,011 92
117 DRAKOTAKO CHANNELDRAKOTAKO CHANNEL 237,500 66,263,459 34
118 Boa MusicaBoa Musica 62,692 40,741,443 55
119 THE CORVUS CLANTHE CORVUS CLAN 291,428 73,864,324 260
120 Vicio ONE MORE TIME!!!!Vicio ONE MORE TIME!!!! 238,333 85,033,572 549
121 DarkPlayer GamingTVDarkPlayer GamingTV 91,538 39,114,166 322
122 Karina & MarinaKarina & Marina 916,666 167,292,869 81
123 Pascu y RodriPascu y Rodri 478,571 71,287,155 23
124 #0#0 206,000 99,546,136 1,188
125 SalvaSalva 863,333 82,888,320 55
126 FAM LetrasFAM Letras 49,900 49,440,651 4
127 Chu Chu UaChu Chu Ua 113,076 37,840,584 3
128 León PicarónLeón Picarón 226,666 53,851,153 303
129 PinkFate GamesPinkFate Games 205,000 80,585,810 234
130 New Atlantis TRIBESNew Atlantis TRIBES 96,285 68,369,112 62
131 Bboymoreno92 - Minecraft troll trampasBboymoreno92 - Minecraft troll trampas 263,333 53,159,952 226
132 Late Motiv en Movistar+Late Motiv en Movistar+ 138,200 95,227,906 485
133 DivertiGuayDivertiGuay 565,000 117,720,394 144
134 ¡QUÉ GUAY! Spanish Cartoons¡QUÉ GUAY! Spanish Cartoons 257,500 117,617,170 107
135 Josefa M. REINAJosefa M. REINA 48,818 42,659,964 26
136 telenovelaspaintelenovelaspain 96,333 76,651,863 226
137 Lizy PLizy P 677,142 65,276,298 60
138 VideópatasVideópatas 230,000 56,774,756 57
139 The FTO Family - GuidoFTOThe FTO Family - GuidoFTO 601,428 63,869,945 84
140 Pororo El Pequeño Pingüino l Pororo SpanishPororo El Pequeño Pingüino l Pororo Spanish 340,000 110,550,113 171
141 Trailers y EstrenosTrailers y Estrenos 37,000 39,584,247 419
142 The Youman Show - EL CANAL DE LAS LOCURASThe Youman Show - EL CANAL DE LAS LOCURAS 450,000 72,248,780 204
143 Paramount Pictures SpainParamount Pictures Spain 67,111 47,392,330 125
144 LunaDangelisLunaDangelis 191,111 46,680,651 220
145 ElRichMC - Minecraft & Gaming a otro nivelElRichMC - Minecraft & Gaming a otro nivel 177,500 52,442,382 380
146 Grandes ABC Para NiñosGrandes ABC Para Niños 445,000 104,784,428 66
147 CoolThingsCoolThings 350,000 103,763,387 89
148 Vodafone yuVodafone yu 59,000 51,849,756 1,138
149 Logan GLogan G 760,000 59,159,325 37
150 Familia CarameluchiFamilia Carameluchi 238,571 59,087,422 195
151 Sam el Bombero en EspañolSam el Bombero en Español 466,666 136,669,511 128
152 SensaCine TRAILERSSensaCine TRAILERS 292,666 135,741,902 320
153 Mundo Juguetes, videos de juguetes en españolMundo Juguetes, videos de juguetes en español 90,810 57,782,286 107
154 CELOPAN♥CELOPAN♥ 253,750 50,213,017 288
155 Anikilo - Clash of Clans - Brawl StarsAnikilo - Clash of Clans - Brawl Stars 308,571 56,861,407 543
156 FisioOnlineFisioOnline 274,444 44,109,926 258
157 TelemadridTelemadrid 46,642 28,354,162 660
158 EurogamerspainEurogamerspain 195,000 49,577,396 363
159 Play Time. Vídeo para niñosPlay Time. Vídeo para niños 267,500 97,318,275 135
160 Echale Mojo RemixEchale Mojo Remix 62,083 32,396,391 12
161 Delantero09Delantero09 365,000 48,589,599 73
162 Rubinho vlcRubinho vlc 90,714 27,732,892 310
163 TiparracoSATiparracoSA 253,750 48,455,010 51
164 Juegos y Juguetes en FamiliaJuegos y Juguetes en Familia 226,000 77,424,424 89
165 Live Better Media - EspañolLive Better Media - Español 234,000 77,308,739 84
166 byViruZzbyViruZz 658,750 48,267,406 23
167 PeppaventurasPeppaventuras 178,500 95,744,747 233
168 RicharBetaCodeRicharBetaCode 121,111 42,447,341 605
169 TOBBALinkTOBBALink 232,500 47,638,985 199
170 Famosa InternationalFamosa International 35,875 47,307,659 70
171 Juguetes DivertidosJuguetes Divertidos 301,666 62,990,022 124
172 Pro AndroidPro Android 408,750 47,156,678 138
173 Senador MúsicaSenador Música 33,000 31,038,745 31
174 MyAnieloMyAnielo 277,500 46,315,837 237
175 MusicoterapiaMusicoterapia 350,000 61,575,541 18
176 AYAX Y PROKAYAX Y PROK 129,000 61,481,410 29
177 Súper HumanoSúper Humano 147,142 52,685,378 65
178 Tommy CartoonsTommy Cartoons 1,140,000 364,117,944 982
179 PiterGmusicPiterGmusic 271,428 51,964,293 24
180 LlegaExperimentosLlegaExperimentos 371,428 51,855,123 52
181 AndrosLBAndrosLB 465,714 50,739,006 39
182 TrolerotutosTrolerotutos 247,142 50,712,892 261
183 DeîakDeîak 154,285 49,988,498 196
184 MisteriosOcultosTvMisteriosOcultosTv 265,000 58,041,613 46
185 TheSpeCialBradPiTToTheSpeCialBradPiTTo 116,666 38,540,683 414
186 clipsetclipset 149,285 24,761,949 130
187 exoexo 87,142 24,759,829 197
188 Hornstromp SeriesHornstromp Series 383,333 115,480,650 66
189 PJ Masks EspañolPJ Masks Español 690,000 172,834,388 121
190 NilcoBax ΩNilcoBax Ω 195,283 48,679,837 229
191 PERFECT LIFEPERFECT LIFE 101,857 48,548,667 123
192 AuronAuron 691,428 48,483,059 17
193 Sak NoelSak Noel 86,375 42,394,102 14
194 FlowstreetFlowstreet 170,000 48,428,414 522
195 CubyCuby 391,666 55,996,870 98
196 Lady PecasLady Pecas 370,000 66,994,504 90
197 SwidoKSwidoK 285,714 47,436,257 143
198 Juguetes FamosaJuguetes Famosa 19,357 23,707,365 44
199 Ultimate ProductionsUltimate Productions 79,200 66,148,504 320
200 Annie VegaAnnie Vega 448,000 64,783,278 90
201 DutygameplaysDutygameplays 365,000 53,919,757 198
202 Cats FamilyCats Family 277,500 80,853,173 63
203 Jordi ENPJordi ENP 1,256,666 107,215,500 43
204 perxitaaperxitaa 216,250 40,164,264 86
205 Alexa CAlexa C 176,666 34,983,673 135
206 La VanguardiaLa Vanguardia 35,384 24,167,450 1,021
207 CutefoodofficialCutefoodofficial 363,333 104,218,206 40
208 Los Juguetes de LunaLos Juguetes de Luna 418,000 62,480,004 43
209 Tuiwok TalentoTuiwok Talento 310,000 38,974,157 33
210 HispanTVHispanTV 77,500 31,174,753 5,628
211 Gestmusic Endemol Shine GroupGestmusic Endemol Shine Group 33,428 44,530,165 1,002
212 MIANNNMIANNN 115,555 34,565,532 382
213 gregoria perez perezgregoria perez perez 230,000 51,803,888 484
214 Sweet CaliforniaSweet California 112,571 44,364,572 36
215 Dakidissa S.Dakidissa S. 168,888 33,846,276 66
216 Hada de FresaHada de Fresa 124,600 60,806,031 112
217 EsttikEsttik 428,571 43,166,218 50
218 ReahGamingReahGaming 80,000 21,095,994 138
219 ZormanZorman 207,500 36,561,727 25
220 Apréndelo TodoApréndelo Todo 294,285 41,597,708 195
221 unComounComo 112,222 32,197,327 341
222 GoorgoGoorgo 253,750 36,138,708 137
223 ZonaTrailersZonaTrailers 62,346 41,263,238 293
224 KratosworldKratosworld 77,833 23,974,053 68
225 ArteMasterArteMaster 391,250 35,950,297 36
226 Viralistas.comViralistas.com 57,333 47,922,627 133
227 Top RankingTop Ranking 139,333 47,127,375 28
228 La Vida ModernaLa Vida Moderna 90,800 56,386,376 634
229 Nil OjedaNil Ojeda 807,500 70,368,205 76
230 Te Digo CómoTe Digo Cómo 322,500 34,853,446 37
231 eLCris1017eLCris1017 128,888 30,771,405 107
232 Luis A.Luis A. 118,181 25,112,277 439
233 Pro Gadget ReviewPro Gadget Review 227,000 27,533,432 45
234 José MotaJosé Mota 93,400 54,980,840 198
235 Divucsa MusicDivucsa Music 53,818 24,935,731 28
236 Cartoon Network EspañaCartoon Network España 49,250 22,857,022 90
237 FULL TOP'SFULL TOP'S 136,285 39,108,354 42
238 SantaflowSantaflow 82,857 19,541,223 55
239 StratusStratus 210,000 45,421,925 631
240 DulceidaDulceida 219,000 27,243,526 25
241 Maka PnaMaka Pna 65,714 38,810,524 17
242 InfanTilandia - JuguetesInfanTilandia - Juguetes 182,500 33,747,484 79
243 Dagar64Dagar64 261,666 44,741,773 333
244 Dece GTDece GT 314,000 53,513,908 129
245 Nyno VargasNyno Vargas 85,200 53,478,054 13
246 365BOCETOS365BOCETOS 280,000 37,611,384 390
247 ValbuenaGamesValbuenaGames 77,250 32,870,023 500
248 JeyxJeyx 286,666 43,824,627 40
249 Manita ChucheriasManita Chucherias 189,500 65,700,173 148
250 Detección MetálicaDetección Metálica 433,333 43,728,004 41
251 20th Century FOX España20th Century FOX España 21,300 26,213,758 170
252 Cristian4GamesCristian4Games 25,888 28,987,696 556
253 Anna recetasfacilesAnna recetasfaciles 283,750 32,537,562 52
254 Doble MusicDoble Music 26,500 32,485,935 32
255 TiTi NiñosTiTi Niños 453,500 129,414,274 72
256 Cocina Para TodosCocina Para Todos 292,500 32,287,569 81
257 Susana YábarSusana Yábar 358,571 36,896,222 63
258 BraxXterBraxXter 187,142 36,892,960 452
259 GRIMEY MUSICGRIMEY MUSIC 36,083 21,495,712 40
260 hanan beautyhanan beauty 516,000 51,491,612 58
261 elyas360elyas360 174,444 28,546,581 217
262 Messi TheBossMessi TheBoss 119,750 32,034,546 28
263 maynterestmaynterest 266,666 42,687,692 75
264 CURIOSEANDOCURIOSEANDO 270,000 50,963,535 108
265 ABlistering - Dinosaurios, juegos, variedadABlistering - Dinosaurios, juegos, variedad 117,714 36,343,593 199
266 WIDLER SOLDIERWIDLER SOLDIER 380,000 41,625,959 35
267 LolweaponLolweapon 213,750 31,190,895 60
268 Vm granmisterioVm granmisterio 162,500 31,175,490 119
269 La Voz Antena 3La Voz Antena 3 195,500 124,495,019 545
270 #TEX REX#TEX REX 322,000 49,402,642 132
271 Vídeos para NiñasVídeos para Niñas 333,333 82,071,901 120
272 Fútbol EmotionFútbol Emotion 115,000 24,532,463 180
273 Los Amiguitos Canciones InfantilesLos Amiguitos Canciones Infantiles 188,000 60,259,827 71
274 Zarola KidsZarola Kids 134,000 47,892,121 103
275 Pablo CimadevilaPablo Cimadevila 424,444 26,559,893 4
276 NaishysNaishys 54,250 19,902,151 171
277 ZineMÁSZineMÁS 48,857 33,689,173 44
278 Dibujos Animados Español LatinoDibujos Animados Español Latino 0 234,988,234 115
279 Didac RibotDidac Ribot 1,125,000 116,427,448 28
280 Revoltosa RecoletasRevoltosa Recoletas 228,250 57,618,057 37
281 MasterChef EspañaMasterChef España 57,571 32,839,032 144
282 Diana MartínezDiana Martínez 28,166 38,248,912 341
283 Alexandra MakuratAlexandra Makurat 16,727 20,839,632 364
284 David De las Heras - Periodista DeportivoDavid De las Heras - Periodista Deportivo 279,000 74,833,699 1,098
285 YoSoyPlexYoSoyPlex 275,000 37,405,363 36
286 PINY- EspañolPINY- Español 143,250 56,098,403 32
287 tekendotekendo 400,000 44,531,707 28
288 RiusPlayRiusPlay 850,000 74,192,080 162
289 DIY GustamontónDIY Gustamontón 141,111 24,465,855 50
290 † Buenas Nuevas para el Alma† Buenas Nuevas para el Alma 155,000 72,883,606 56
291 ESPERANZA CanalESPERANZA Canal 59,000 27,218,192 129
292 IvanForeverIvanForever 150,000 27,147,126 488
293 ElAnalistaDeBitsElAnalistaDeBits 39,875 27,101,435 480
294 ElJamesHD TopsElJamesHD Tops 186,250 27,039,451 36
295 Los Mejores FailsLos Mejores Fails 137,779 54,041,351 75
296 Forever LifeForever Life 144,333 36,014,018 315
297 SergindsegasonicSergindsegasonic 59,777 23,655,339 186
298 Movistar+Movistar+ 34,800 14,129,985 272
299 KOKO DCKOKO DC 637,500 52,882,847 53
300 Quiero Cupcakes!Quiero Cupcakes! 386,666 35,131,968 60